Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Nasza szkoła przystąpiła roku 2012-2014 do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego prowadzone są kompleksowe działania mające na celu podniesienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Szkoła posiada certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” nadany przez Komendant Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa dnia 26 listopada 2018 roku koordynatorzy projektu zorganizowali warsztaty połączone z elementami teatru.

więcej

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej […]

więcej

W tym tygodniu uczniowie ósmych klas naszej szkoły udali się na wycieczkę na Komisariat Policji i Jednostki Straży Pożarnej w Krakowie. Celem wizyty w Jednostce Straży Pożarnej było przybliżenie pracy strażaków wraz z możliwością zobaczenia używanego w codziennej pracy sprzętu, a także przeprowadzenie prelekcji na temat bezpiecznych zachowań wśród młodzieży. Wizyta w Komisariacie Policji przybliżyła uczniom pracę policjantów, mogli oni także zobaczyć pomieszczenia i sprzęt policyjny, a także […]

więcej

Tegoroczny Rajd Jesienny odbył się pod hasłem „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach teoretycznych i praktycznych z udzielania pierwszej pomocy, ucząc kolegów i koleżanki właściwych zachowań, sposobów reagowania i najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy. Podczas warsztatów uczniowie uczyli się jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak prawidłowo wezwać karetkę, jak prawidłowo wykonać masaż serca. Celem warsztatów było: kształtowanie świadomości […]

więcej

Nowe wejście do szkoły zabezpieczone domofonem, monitoringiem oraz dyżurami Pań woźnych-wrzesień 2017. Rozbudowa sieci monitoringu-wrzesień/październik  2017. Innowacyjny Pilotażowy Program Monitoringu wykorzystujący dane telemetryczne- wrzesień 2017. Organizacja i zabezpieczenie przejścia dla pieszych przez pracowników szkoły- spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielem Policji celem przeszkolenia dwóch pracowników szkoły przez Policję;  szkolenie przeprowadzone przez Policjantów- luty 2018. Praca nad nową stroną internetową szkoły z nową zakładką ZPB- wrzesień-listopad […]

więcej

Od dzisiaj bezpieczeństwa przed naszą szkołą pilnuje uprawniony pracownik administracji wspierany przez Małopolska Policja, który pomaga pieszym bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Kierowcy nie przestrzegający zasad bezpieczeństwa przed szkołą mogą spodziewać się mandatu. Warto również zauważyć, że chodnik przy szkole został oznaczony jako miejsce bez możliwości parkowania, a dodatkowo przypominają o tym pomarańczowe pachołki. Obostrzenia te wprowadzono, ponieważ zdarzały się bardzo niebezpieczne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów […]

więcej

Z przyjemnością pragniemy ogłosić wyniki Konkursu organizowanego w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w naszej Szkole, zatytułowanego „Cyberprzemoc – zagrożenia w sieci”. W kategorii klas czwartych zwyciężył Norbert Słaboń kl. 4 b.   Wśród uczniów klas piątych I.miesce zdobyła praca grupowa autorstwa Justyny Banachowicz, Kasi Jaskuły, Mileny Szydło, Hanny Biały, Maji Najdzionek, Amelii Krawczyk, Gosi Ukowskiej z klasy 5 a.   W klasach […]

więcej

Z dumą informujemy, że nasza szkoła uzyskała przedłużenie na kolejne 5 lat certyfikatu „Bezpieczna szkoła” realizowanego w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Za pomoc i zaangażowanie w uzyskaniu certyfikatu dziękujemy pani Ewelinie Zabrzeńskiej.  

więcej

Na przełomie grudnia i stycznia 2016/2017 uczniowie klas szóstych wzięli udział w Podstawowym Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez pielęgniarkę szkolną, panią Wandę Tatarę. Kurs odbył się w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Spotkanie rozpoczynało się projekcją filmu o udzielaniu pierwszej pomocy, a jego podsumowaniem było wykonanie przez uczniów testu znajomosci udzielania pierwszej pomocy. Celem kursu było oswojenie uczniów z ideą pomagania oraz nabycie praktycznych umiejętności o zachowaniu […]

więcej

W obecnym roku szkolnym nastąpiła zmiana koordynatora Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ZPB w naszej szkole. Od września 2016 roku funkcję tę będą pełniły panie Katarzyna Olesiak i Ewelina Zabrzeńska. W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ZPB dnia 12.09.2016 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas 1-3 szkoły podstawowej prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej. Tematem warsztatów była bezpieczna droga do szkoły oraz zasady ruchu drogowego. […]

więcej