Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Nasza szkoła przystąpiła roku 2012-2014 do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego prowadzone są kompleksowe działania mające na celu podniesienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Szkoła posiada certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” nadany przez Komendant Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Kontynuujemy udział naszej szkoły w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, realizując Zintegrowany Plan Działania na lata 2014-2016. W kwietniu 2016 roku złożyliśmy sprawozdanie z realizowanych działań i wniosek o przedłużenie certyfikatu dla „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na kolejne lata.

więcej

Od listopada 2014 roku nowym Koordynatorem ZPB w Szkole w zastępstwie p. Katarzyny Olesiak jest p. Ewelina Zabrzeńska.

więcej

25 września 2014 r. szkoły podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa otrzymały elitarne certyfikaty. Wyróżnienia wręczyli Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. Uroczystość odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie Uczestniczyli w niej m.in. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Bogdan Klimek, mł. insp. w st. spocz. Mieczysław Stręk – były Naczelnik Wydziału Prewencji […]

więcej

Nasza szkoła przystąpiła w ubiegłym roku do programu ZPB  (Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa). W tym roku staramy się i pracujemy nad tym, aby uzyskać pełne przygotowanie do otrzymania prestiżowego certyfikatu. W ramach przygotowania są prowadzone kompleksowe działania m.in. pozyskiwanie partnerów szkoły oraz wzrost świadomości bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły poprzez prelekcje, warsztaty, analizę ankiet, konkursy. Koordynatorem działań na terenie szkoły jest p. Katarzyna Olesiak. Zintegrowany Plan Działań Wszelkie […]

więcej

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach na temat bezpieczeństwa.Pani policjantka przedstawiła szereg przykładów, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia dzieci. Pierwszaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się dużą widzą. Brawo!

więcej