Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Nasza szkoła przystąpiła roku 2012-2014 do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego prowadzone są kompleksowe działania mające na celu podniesienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Szkoła posiada certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” nadany przez Komendant Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Koordynatorami ZPB są pani Ewelina Zabrzeńska i pani Małgorzata Luty.

Tegoroczny Rajd Jesienny odbył się pod hasłem „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach teoretycznych i praktycznych z udzielania pierwszej pomocy, ucząc kolegów i koleżanki właściwych zachowań, sposobów reagowania i najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy. Podczas warsztatów uczniowie uczyli się jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak prawidłowo wezwać karetkę, jak prawidłowo wykonać masaż serca. Celem warsztatów było: kształtowanie świadomości […]

więcej

Nowe wejście do szkoły zabezpieczone domofonem, monitoringiem oraz dyżurami Pań woźnych-wrzesień 2017. Rozbudowa sieci monitoringu-wrzesień/październik  2017. Innowacyjny Pilotażowy Program Monitoringu wykorzystujący dane telemetryczne- wrzesień 2017. Organizacja i zabezpieczenie przejścia dla pieszych przez pracowników szkoły- spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielem Policji celem przeszkolenia dwóch pracowników szkoły przez Policję;  szkolenie przeprowadzone przez Policjantów- luty 2018. Praca nad nową stroną internetową szkoły z nową zakładką ZPB- wrzesień-listopad […]

więcej

Od dzisiaj bezpieczeństwa przed naszą szkołą pilnuje uprawniony pracownik administracji wspierany przez Małopolska Policja, który pomaga pieszym bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Kierowcy nie przestrzegający zasad bezpieczeństwa przed szkołą mogą spodziewać się mandatu. Warto również zauważyć, że chodnik przy szkole został oznaczony jako miejsce bez możliwości parkowania, a dodatkowo przypominają o tym pomarańczowe pachołki. Obostrzenia te wprowadzono, ponieważ zdarzały się bardzo niebezpieczne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów […]

więcej

Z przyjemnością pragniemy ogłosić wyniki Konkursu organizowanego w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w naszej Szkole, zatytułowanego „Cyberprzemoc – zagrożenia w sieci”. W kategorii klas czwartych zwyciężył Norbert Słaboń kl. 4 b.   Wśród uczniów klas piątych I.miesce zdobyła praca grupowa autorstwa Justyny Banachowicz, Kasi Jaskuły, Mileny Szydło, Hanny Biały, Maji Najdzionek, Amelii Krawczyk, Gosi Ukowskiej z klasy 5 a.   W klasach […]

więcej

Z dumą informujemy, że nasza szkoła uzyskała przedłużenie na kolejne 5 lat certyfikatu „Bezpieczna szkoła” realizowanego w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Za pomoc i zaangażowanie w uzyskaniu certyfikatu dziękujemy pani Ewelinie Zabrzeńskiej.  

więcej

Na przełomie grudnia i stycznia 2016/2017 uczniowie klas szóstych wzięli udział w Podstawowym Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez pielęgniarkę szkolną, panią Wandę Tatarę. Kurs odbył się w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Spotkanie rozpoczynało się projekcją filmu o udzielaniu pierwszej pomocy, a jego podsumowaniem było wykonanie przez uczniów testu znajomosci udzielania pierwszej pomocy. Celem kursu było oswojenie uczniów z ideą pomagania oraz nabycie praktycznych umiejętności o zachowaniu […]

więcej

W obecnym roku szkolnym nastąpiła zmiana koordynatora Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ZPB w naszej szkole. Od września 2016 roku funkcję tę będą pełniły panie Katarzyna Olesiak i Ewelina Zabrzeńska. W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ZPB dnia 12.09.2016 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas 1-3 szkoły podstawowej prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej. Tematem warsztatów była bezpieczna droga do szkoły oraz zasady ruchu drogowego. […]

więcej

Kontynuujemy udział naszej szkoły w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, realizując Zintegrowany Plan Działania na lata 2014-2016. W kwietniu 2016 roku złożyliśmy sprawozdanie z realizowanych działań i wniosek o przedłużenie certyfikatu dla „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na kolejne lata.

więcej

Od listopada 2014 roku nowym Koordynatorem ZPB w Szkole w zastępstwie p. Katarzyny Olesiak jest p. Ewelina Zabrzeńska.

więcej

25 września 2014 r. szkoły podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa otrzymały elitarne certyfikaty. Wyróżnienia wręczyli Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. Uroczystość odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie Uczestniczyli w niej m.in. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Bogdan Klimek, mł. insp. w st. spocz. Mieczysław Stręk – były Naczelnik Wydziału Prewencji […]

więcej