Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Nasza szkoła przystąpiła roku 2012-2014 do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego prowadzone są kompleksowe działania mające na celu podniesienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Szkoła posiada certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” nadany przez Komendant Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Koordynatorami ZPB są pani Ewelina Zabrzeńska i pani Małgorzata Luty.

Od dzisiaj bezpieczeństwa przed naszą szkołą pilnuje uprawniony pracownik administracji wspierany przez Małopolska Policja, który pomaga pieszym bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Kierowcy nie przestrzegający zasad bezpieczeństwa przed szkołą mogą spodziewać się mandatu. Warto również zauważyć, że chodnik przy szkole został oznaczony jako miejsce bez możliwości parkowania, a dodatkowo przypominają o tym pomarańczowe pachołki. Obostrzenia te wprowadzono, ponieważ zdarzały się bardzo niebezpieczne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów […]

więcej

Z przyjemnością pragniemy ogłosić wyniki Konkursu organizowanego w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w naszej Szkole, zatytułowanego „Cyberprzemoc – zagrożenia w sieci”. W kategorii klas czwartych zwyciężył Norbert Słaboń kl. 4 b.   Wśród uczniów klas piątych I.miesce zdobyła praca grupowa autorstwa Justyny Banachowicz, Kasi Jaskuły, Mileny Szydło, Hanny Biały, Maji Najdzionek, Amelii Krawczyk, Gosi Ukowskiej z klasy 5 a.   W klasach […]

więcej

Z dumą informujemy, że nasza szkoła uzyskała przedłużenie na kolejne 5 lat certyfikatu „Bezpieczna szkoła” realizowanego w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Za pomoc i zaangażowanie w uzyskaniu certyfikatu dziękujemy pani Ewelinie Zabrzeńskiej.  

więcej

Na przełomie grudnia i stycznia 2016/2017 uczniowie klas szóstych wzięli udział w Podstawowym Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez pielęgniarkę szkolną, panią Wandę Tatarę. Kurs odbył się w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Spotkanie rozpoczynało się projekcją filmu o udzielaniu pierwszej pomocy, a jego podsumowaniem było wykonanie przez uczniów testu znajomosci udzielania pierwszej pomocy. Celem kursu było oswojenie uczniów z ideą pomagania oraz nabycie praktycznych umiejętności o zachowaniu […]

więcej

W obecnym roku szkolnym nastąpiła zmiana koordynatora Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ZPB w naszej szkole. Od września 2016 roku funkcję tę będą pełniły panie Katarzyna Olesiak i Ewelina Zabrzeńska. W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ZPB dnia 12.09.2016 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas 1-3 szkoły podstawowej prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej. Tematem warsztatów była bezpieczna droga do szkoły oraz zasady ruchu drogowego. […]

więcej

Kontynuujemy udział naszej szkoły w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, realizując Zintegrowany Plan Działania na lata 2014-2016. W kwietniu 2016 roku złożyliśmy sprawozdanie z realizowanych działań i wniosek o przedłużenie certyfikatu dla „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na kolejne lata.

więcej

Od listopada 2014 roku nowym Koordynatorem ZPB w Szkole w zastępstwie p. Katarzyny Olesiak jest p. Ewelina Zabrzeńska.

więcej

25 września 2014 r. szkoły podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa otrzymały elitarne certyfikaty. Wyróżnienia wręczyli Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. Uroczystość odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie Uczestniczyli w niej m.in. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Bogdan Klimek, mł. insp. w st. spocz. Mieczysław Stręk – były Naczelnik Wydziału Prewencji […]

więcej

Nasza szkoła przystąpiła w ubiegłym roku do programu ZPB  (Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa). W tym roku staramy się i pracujemy nad tym, aby uzyskać pełne przygotowanie do otrzymania prestiżowego certyfikatu. W ramach przygotowania są prowadzone kompleksowe działania m.in. pozyskiwanie partnerów szkoły oraz wzrost świadomości bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły poprzez prelekcje, warsztaty, analizę ankiet, konkursy. Koordynatorem działań na terenie szkoły jest p. Katarzyna Olesiak. Zintegrowany Plan Działań Wszelkie […]

więcej

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach na temat bezpieczeństwa.Pani policjantka przedstawiła szereg przykładów, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia dzieci. Pierwszaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się dużą widzą. Brawo!

więcej