ROZSZERZENIA

Rozszerzenia to opcjonalne zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie mogą w stopniu zaawansowanym, przekraczającym podstawę programową, rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z wybranych przedmiotów.
Rozszerzenia są opcjonalne, uczniowie wraz z rodzicami, po zapoznaniu się z programem, sami podejmują decyzję dotyczącą wyboru zajęć. Uczeń może wybrać dowolną liczbę rozszerzeń.

Praca uczniów na tych zajęciach nie jest oceniana i nie są wykazywane na świadectwach. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w tych zajęciach.

Zajęcia są wpisane na stałe w plan lekcji klas, dla których są przeznaczone. Zapisy odbywają się bezpośrednio u nauczyciela na pierwszych zajęciach lekcyjnych.

 

Tematyka zajęć na rok szkolny 2019/2020

Język polski kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Renata Łaczek

Siła słowa – hasło przewodnie zajęć.

Adresatami zajęć są uczniowie klas VI, którzy poprzez zabawę pragną poszerzyć swoje kompetencje humanistyczne.
W czasie zajęć uczniowie będą mogli m.in. zdobyć świadomość językową, nauczyć się właściwego prezentowania swojego stanowiska i zabierania głosu w dyskusji, odczytywać oraz analizować różne teksty kultury pobudzające wyobraźnię i mobilizujące do twórczego myślenia, a także dać upust indywidualnym zainteresowaniom literackim.

„Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.”
1. Emisja głosu.
2. Świadomość językowa.
3. Zasady właściwej komunikacji.
4. Kultura dyskusji i kultura słowa.
5. Czy mógłbym zostać oratorem?
6. Moim zdaniem -prezentacja własnego stanowiska.
7. Fakt, opinia, argumentacja.
8. Jak przełamać bariery przed wystąpieniem publicznym?

„Kto mi dał skrzydła?”
1. Czytać od deski do deski- książki i biblioteka.
2. Portrety literackie.
3. Po drugiej stronie lustra- odkryj swoją wyobraźnię.
4. Epickie talenty.
5. Sztuka interpretacji i interpretacja sztuki.
6. Kreatywność mile widziana.
7. Edycja tekstu.

Język polski kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Renata Łaczek

Humanistyczne horyzonty

Zajęcia są adresowane do uczniów klas VII pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z języka polskiego, poszukujących ciekawych inspiracji literackich oraz odkrywających własne fascynacje humanistyczne.
1. Co mnie zachwyca?
2. Cuda świata starożytnego.
3. Ja, ósmy cud świata! – autocharakterystyka.
4. Karykatura literacka.
5. Abstrakcja – jak to wyrazić?
6. „Świat jest teatrem, aktorami ludzie.”
7. Maska nie tylko teatralna.
8. Teatr.
9. Tragedia antyczna.
10. Krakowskie teatry.
11. Teatr i film.
12. Komu Oskara?
13. Literackim szlakiem przez Kraków.
14. Sławni krakowianie.
15. W świecie mediów i kultury.
16. Sylwetki znanych i podziwianych – wywiad.
17. Kultura popularna.
18. Blaski i cienie reklamy.
19. Ocalić od zapomnienia. Muzea.
20. Odbiór dzieła plastycznego.
21. Literackie fascynacje.
22. „Niektórzy lubią poezję.”
23. Liryczne światy.
24. Mieć swój styl. Rodzaje stylów.
25. A ja chciałbym…(propozycje uczniowskie).
26. Wrzuć na luz -projekt.

Język polski kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sienicka

1. Lekcja organizacyjna;
2. Romantyzm – krótki wstęp do epoki;
3. Analizujemy i interpretujemy poezję: Friedrich Schiller (Do radości fragment);
4. Opowieść o jednym pokoleniu – filomaci i filareci;
5. Moje romantyczne wcielenie – romantyczna wersja własnej biografii;
6. Sztuka romantyzmu europejskiego.
7. Analizujemy i interpretujemy poezję: Tadeusz Różewicz Portrety z zeszytów szkolnych, Nasz Wieszcz Adam, Miłosz Biedrzycki ***;
8. Pojęcie nowoczesności, ponowoczesności i kontrkultury;
9. Poznajemy kierunki badań literackich – ekokrytyka;
10. Sztandary pozytywistów – szkoła myślenia;
11. O powieści historycznej;
12. Emancypantki i feministki;
13. Analizujemy i interpretujemy poezję: Adam Asnyk, Do młodych;
14. Dziewiętnastowieczny Kraków – piszemy opowiadanie;
15. Nowy świat, nowe pytania;
16. Spotkanie z tekstem naukowym: Teresa Walas – Światopogląd dekadencki;
17. Być artystą – młodopolscy celebryci;
18. Korespondencja sztuk: Jan Kasprowicz Dies irae (fragment);
19. Stanisław Wyspiański i teatr młodopolski;
20. Poznajemy kierunki badań literackich – intertekstualność;
21. Mój ulubiony pisarz – dyskusja oraz prezentacje uczniowskie;
22. Poezja i film;
23. Lekcja dla twórczości;
24. Spotkanie z tekstem naukowym: Michał Głowiński, Janusz Sławiński Miasto w poezji;
25. Dziwny świat poezji Bolesława Leśmiana;
26. Literatura wobec zagłady;
27. Nowomowa – o manipulacjach językowych;
28. Albert Camus i Mit Syzyfa;
29. Analizujemy i interpretujemy poezję: Wisława Szymborska Obmyślam świat;
30. Spotkanie z tekstem naukowym: Stanisław Balbus Poetycki warsztat Szymborskiej;
31. Leszek Kołakowski Odwet sacrum w kulturze świeckiej;
32. Lekcja dla twórczości;
33. Krakowski „bruLion”, czyli lekcja nonkonformizmu;
34. Lekcja podsumowująca.

Chemia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Izabela Stępień

Początek przygody z chemią jest zawsze emocjonujący, obiecujacy, tajemniczy. Młody eksperymentator musi zaznajomić się ze specyficznym środowiskiem laboratorium, nauczyć się podstawowych technik, dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, ale przede wszystkim zrozumieć istotę i wszechstronność tego fascynującego przedmiotu. W skrócie głównym celem tych zajęć jest sprawienie, że ich uczestnik „poczuje chemię’ do chemii.

W trakcie naszych spotkań będziemy:
1 Poznawać sprzęt i odczynniki laboratoryjne i uczyć się je poprawnie wykorzystywać
2 Uczyć się dbałości o siebie i o pracownię
3 Zaznajamiać się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi i nomenklaturą chemiczną
4 Uczyć się poprawnie stawiać hipotezy, sprawdzać je, opisywać przeprowadzone czynności oraz wyciągać wnioski
5 Omawiać i eksperymentować w zakresie
5.1 Kosmetyków i środków piorących – analiza właściwości, laboratoryjna produkcja mydeł i kremów
5.2 Żywności – analiza właściwości dodatków konserwujących, składników odżywczych, produkcja laboratoryjna wybranych produktów spożywczych, psucie się żywności
5.3 Lekarstw i narkotyków – podstawowa analiza ogólnodostępnych lekarstw, podział i niebezpieczeństwa związane z narkotykami – referaty, brak części doświadczanej
5.4 Tworzyw sztucznych

ZAPRASZAM maksymalnie 10 osób

Chemia kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Izabela Stępień

Chemia to podstawa badań, na których opiera się współczesna kryminalistyka. Z osiągnięć tej nauki często korzystają organy śledcze. Chemiczne badania kryminalistyczne mają bardzo szerokie zastosowanie, od ustalania ojcostwa, przez identyfikację broni palnej, aż do wykrywania materiału biologicznego pozostawionego na miejscu zbrodni. Wykorzystuje się w tym celu różnorodne odczynniki i specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.
Celem tych zajęć jest zapoznanie uczestników z częścią metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach kryminalistycznych. Uczniowie uzyskują podstawową wiedzę w zakresie metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Skrócona tematyka zajęć:
1 WYKRYWANIE ZWIĄZKÓW PATOLOGICZNYCH W PŁYNACH USTROJOWYCH
2 PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ
3 METODY IDENTYFIKACYJNE CHEMII SĄDOWEJ
3.1 ANALIZA ODCISKÓW PALCÓW
3.2 ANALIZA ODCISKÓW USZU
3.3 UJAWNIANIE ŚLADÓW KRWAWYCH
3.4 WYKRYWANIE METALI
3.5 ANALIZA INNYCH POZOSTAWIONYCH ŚLADÓW
4 BADANIA IDENTYFIKACYJNO-PORÓWNAWCZE MATERIAŁÓW KRYJĄCYCH NA DOKUMENCIE (ANALIZA ŻELI DŁUGOPISOWYCH)

Geografia kl.VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Lejkowska

Tematyka zajęć odnosi się do Polski i Świata.Odpowiednio dobrane zagadnienia pozwolą na poznanie,porównanie i zrozumienie różnic i podobieństw współczesnego Świata.
Bloki tematyczne:
1. Ziemia z Nieba i Niebo z Ziemi-co warto wiedzieć o Niebieskiej Planecie i Kosmosie.
2. Przyrodniczy system Ziemi : litosfera/hydrosfera/atmosfera/biosfera.
3. Współzależności w przyrodniczym systemie Ziemi.
4. Umiejętności geograficzne np. czytanie map,współrzędne geograficzne.
5. Polska – Małopolska – moja mała i duża ojczyzna.

Geografia kl.VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Lejkowska

W koncepcji programu Świat jest punktem wyjścia. A właściwie wybrane regiony.Na ich tle poruszane będą najważniejsze,myślę interesujące,problemy,zagadnienia. Uczniowie będą mieli możliwość analizy porównawczej co zaowocuje poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy,umiejętności z zakresu geografii fizycznej i regionalnej.
Bloki tematyczne :
1. Polityczna mapa Świata.
2. Społeczno – ekonomiczny system na Ziemi.
3. Integracja międzynarodowa.
4. Kolonializm – przyczyny i skutki.
5. „Skarby ” Ziemi.
6. Umiejętności geograficzne.

Informatyka VI i VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Iwona Minorowicz

Kaskadowe arkusze styli.

 1. Stylizacja szablonu strony. Właściwości CSS:
 2. Elementy w CSS: id czy class?
 3. Metody podpięcia arkusza CSS do pliku HTML
 4. Formatowanie tekstu (czcionek) w CSS
 5. Stylizowanie hiperłączy z użyciem pseudoklas
 6. Tło elementu: właściwość background
 7. Stylizowanie obramowania: właściwość border
 8. Stylizowanie list <ul> i <ol>
 9. Stylizowanie linków z użyciem pseudoklas
 10. Wpływanie na pozycję elementu: position
 11. Rozwijane, przyklejane menu główne (sticky)

Profesjonalna strona bez kodowania.

Algorytmika

 1. Rodzaje algorytmów.
 2. Schematy blokowe.
 3. Algorytmy liniowe
 4. Algorytmy warunkowe
 5. Algorytmy iteracyjne
 6. Algorytmy wyszukiwania i porządkowania

Wprowadzenie do programowania w C++

 1. Zmienne i stałe.
 2. Stosowanie funkcji i tablic
Matematyka kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Magdalena Moskała

I. Zagadnienia wprowadzające :
1. Lekcja wprowadzająca – liczby wokół nas.
2. Liczby naturalne – działania na liczbach, średnia arytmetyczna.
II. Świat geometrii :
1. Płaszczyzna, punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąty – wprowadzenie w świat geometrii płaskiej.
2. Proste prostopadłe i proste równoległe – konstrukcja.
3. Katy przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe, odpowiadające.
4. Trójkąty i ich własności.
5. Wielokąty i ich własności.
6. Przystawanie trójkątów.
III. Potęgi i pierwiastki :
1. Potęga o wykładniku naturalnym.
2. Własności działań na potęgach.
3. Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach.
4. Potęgowanie potęgi.
5. Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
6. Działania na potęgach.
7. Pierwiastek kwadratowy.
8. Własności działań na pierwiastkach.
9. Pierwiastek z iloczynu i ilorazu.
IV. Procenty :
1. Procent.
2. Obliczanie procentu danej liczby.
3. Podwyżki i obniżki.
4. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
5. Obliczenia procentowe.
V. Wyrażenia algebraiczne :
1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
2. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.
3. Jednomiany, redukcja wyrazów podobnych.
4. Sumy algebraiczne.
5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.
6. Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian.
7. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
VI. (Opcjonalnie) Statystyka :
1. Diagramy procentowe. Stworzenie własnych diagramów, ich analiza, opracowanie.
2. Odczytywanie danych statystycznych.
3. Średnia arytmetyczna i geometryczna.
4. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.

Matematyka kl VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Magdalena Moskała

I. Zagadnienia wprowadzające :
1. Lekcja wprowadzająca – liczby wokół nas.
II. Potęgi i pierwiastki :
1. Własności działań na potęgach.
2. Pierwiastek stopnia drugiego i trzeciego.
3. Własności działań na pierwiastkach.
III. Geometria płaska :
1. Trójkąty i ich własności.
2. Wielokąty i ich własności.
3. Zadania z geometrii.
IV. Trójkąty prostokątne :
1. Pitagoras i jego słynne twierdzenie.
2. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.
3. Przekątna kwadratu.
4. Wysokość trójkąta równobocznego. Pole trójkąta równobocznego.
5. Zadania na pola trójkątów.
V. Wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia:
1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie sum algebraicznych.
2. Wzory skróconego mnożenia – kwadrat sumy.
3. Wzory skróconego mnożenia – kwadrat różnicy.
4. Wzory skróconego mnożenia – różnica kwadratów.
VI. Rachunek prawdopodobieństwa :
1. Przykłady doświadczeń losowych.
2. Przykłady prawdopodobieństw.
3. Obliczanie prawdopodobieństwa doświadczenia losowego.
VII. Ostrosłupy :
1. Ostrosłupy i ich własności.
2. Obliczanie pola powierzchni ostrosłupów.
3. Objętość ostrosłupów.
VIII. Bryły obrotowe :
1. Przykłady brył obrotowych.
2. Walec.
3. Stożek.
4. Kula.

Matematyka kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Michalec

Jak wiadomo jest jedna dziedzina wiedzy, która właściwie przenika do wszystkich pozostałych dziedzin. Nie ma fizyki, chemii czy biologii, bez matematyki. Nie bez powodu bywa ona nazywana królową nauk. Zajęcia rozszerzone z matematyki przeznaczone są dla osób które mają dobrze opanowaną wiedzę w stopniu podstawowym i pragną ją poszerzyć o wiadomości z poziomu szkoły średniej. Tematy realizowane w trakcie zajęć będą bazować na zagadnieniach z zakresu szkoły średniej. Będą też w trakcie zajęć omawiane dodatkowo ciekawe, nietypowe zagadnienia matematyczne na poziomie liceum lub technikum.

Lista zagadnień realizowanych w ramach zajęć rozszerzonych z matematyki klasa 8:
1. Liczby i wyrażenia algebraiczne.
2. Geometria Pitagorejska.
3. Układy współrzędnych. Działanie w nich.
4. Geometria przestrzenna.
5. Elementy logiki matematycznej.
6. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
7. Analiza danych statystycznych.
8. Funkcje liniowe i kwadratowe.
9. Funkcje trygonometryczne.
10. Funkcje logarytmiczne i wykładnicze.
11. Pochodne funkcji. Wiadomości podstawowe.
12. Prezentacje uczniowskie dot. omawianych zagadnień.
13. Omówienie zakresu materiału z matematyki realizowanego w szkołach średnich.

Fizyka kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Michalec

Na zajęciach z fizyki rozszerzonej uczniowie będą mieli okazję, tak naprawdę po raz pierwszy spotkać się z najważniejszymi jeżeli chodzi o rozumienie otaczającego nas Świata zjawiskami przyrody. Zaczną rozumieć je i w sposób racjonalny opisywać. Ich wiedza będzie znacznie bogatsza od wiedzy kolegów z klasy. Sami też spróbują swoimi słowami opisywać otaczającą ich rzeczywistość. Uczestnictwo da możliwość realizacji swoich ambicji i pogłębiania własnej wiedzy. Lepszego przygotowania pod kątem wyboru swojego przyszłego zawodu.
Zagadnienia które będą realizowane na tych zajęciach to:
1. Czym zajmuje się fizyka?
2. Podstawowe pojęcia ze świata fizyki. Ich rozumienie.
3. Przykład prezentacji multimedialnej pt. „Świat Kryształów”.
4. Jak zbudowany jest Świat? Budowa atomu.
5. Teoria powstawania Wszechświata. Prawa fizyki w Kosmosie.
6. Zagadnienia związane z ruchem ciał i ich opis.
7. Rodzaje energii występujące w przyrodzie.
8. Pojęcie pracy w fizyce.
9. Różnice pomiędzy punktem materialnym i bryłą.
10. Czym jest ciepło, temperatura w świecie fizyki.
11. Wykonywanie eksperymentów fizycznych przez uczniów.
12. Omówienie i przygotowywanie prezentacji uczniowskich.
13. Konkursy, quizy, testy, zawody uczniowskie.

Fizyka kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Michalec

Tak naprawdę, trudno jest dokładnie określić czym jest fizyka. Z tego powodu, że fizyka zmienia się wraz z naszym postępem i nowymi odkryciami. Nowe teorie nie dostarczają jedynie nowych odpowiedzi. Tworzą również nowe pytania, które w kontekście poprzedniej teorii fizyki, mogłyby nawet nie mieć sensu. Czy fizyka jest tylko nauką przyrodniczą zajmującą się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć zapraszam na lekcje z fizyki rozszerzonej dla klasy 8.
Zagadnienia które będą na nich realizowane to:
1. Czego uczy nas fizyka?
2. Jak opisywać zjawiska fizyczne?
3. Rodzaje ruchu punktu materialnego.
4. Wykresy i ich interpretacja.
5. Różne rodzaje ruchu i ich opis.
6. Energia i pęd ciała. Zasady zachowania w fizyce.
7. Ruch po okręgu.
8. Pojęcie bryły sztywnej i wielkości z nią związanych.
9. Pole grawitacyjne Ziemi i ruch w nim.
10. Zasady termodynamiki.
11. Związki pomiędzy wielkościami fizycznymi.
12. Prezentacje związane z wybranymi zagadnienia z fizyki.
13. Przygotowanie i wystąpienia uczniów.
14. Konkursy, quizy, testy, zawody uczniowskie.

 

Biologia kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

1. Obserwacje mikroskopowe.
• rodzaje mikroskopów
• rozróżnianie i wskazanie obiektów obserwowanych za pomocą różnych typów mikroskopów
• obserwacja trwałych preparatów
• wykonywanie własnych preparatów mikroskopowych

2. Doświadczenia biologiczne
• problem badawczy, hipoteza, przebieg doświadczenia, obserwacja, wniosek
• wykonywanie samodzielnych doświadczeń i konstruowanie sprawozdań

3. Komórka zwierzęca
• wykonanie modelu komórki
• rozszerzenie informacji nt. organelli komórkowych

4. Histologia
• obserwacja preparatów mikroskopowych
• wykonywanie rysunku biologicznego

5. Biologia bezkręgowców i kręgowców
• płazińce i nicienie – pasożyty roślin, zwierząt i człowieka
• zakładanie hodowli dżdżownicy ziemnej, obserwacja
• entomologia (techniki entomologiczne, obserwacja okazów)
• Czy wszystkie zwierzęta widzą tak samo?
• sekcja porównawcza bezkręgowców (krewetka) i kręgowców (pstrąg)
• najbardziej niebezpieczne zwierzęta – prezentacja uczniów
• groźne choroby odzwierzęce
• elementy socjobiologii – zwierzęta społeczne

6. Zwierzęta modelowe w rozwoju nauki

7. Wstęp do fizjologii człowieka

8. Samodzielne prezentacje uczniów na wybrane tematy
• sporządzanie prezentacji w oparciu o lekturę artykułów naukowych i innych źródeł naukowych

9. Udział w warsztatach, wykładach i zajęciach organizowanych poza szkołą (opcjonalnie)

Biologia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

1. Obserwacje mikroskopowe.
• rodzaje mikroskopów
• rozróżnianie i wskazanie obiektów obserwowanych za pomocą różnych typów mikroskopów
• obserwacja trwałych preparatów
• wykonywanie własnych preparatów mikroskopowych

2. Doświadczenia biologiczne
• problem badawczy, hipoteza, przebieg doświadczenia, obserwacja, wniosek
• wykonywanie samodzielnych doświadczeń i konstruowanie sprawozdań

3. Komórka – podstawowa jednostka życia.
• właściwości błony komórkowej (plazmoliza i deplazmoliza – obserwacja mikroskopowa)
• mitochondrium – oddychanie komórkowe

4. Histologia i hodowla tkanek
• obserwacja preparatów mikroskopowych
• wykonywanie rysunku biologicznego
• Jak wygląda hodowla tkanek?
• biologia w medycynie – histopatologia

5. Układ pokarmowy
• wykrywanie cukrów prostych, białek i tłuszczów w produktach spożywczych
• wstęp do enzymologii

6. Budowa i funkcje krwi
• analiza rozmazów krwi obwodowej
• analiza wyników badań
• grupy krwi – mechanizm dziedziczenia

7. Budowa i działanie układu wydalniczego
• obserwacja budowy wewnętrznej i zewnętrznej nerki wieprzowej

8. Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego
• wstęp do endokrynologii – klasyfikacja hormonów
• centralny poziom regulacji hormonalnej: oś hormonalna podwzgórze – przysadka mózgowa – gruczoł dokrewny
• dodatnie i ujemne sprzężenia zwrotne
• tarczyca, trzustka
• wybrane zagadnienia z endokrynologii kręgowców niższych
• hormonalna regulacja reakcji stresowej
• hormonalna regulacja funkcji męskiego i żeńskiego układu rozrodczego

9. Wstęp do biologii rozwoju człowieka

10. Zmysł powonienia
• badanie roli węchu w rozpoznawaniu smaków

11. Uzależnienia – wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka

12. Samodzielne prezentacje uczniów na wybrane tematy
• sporządzanie prezentacji w oparciu o lekturę artykułów naukowych i innych źródeł naukowych

13. Udział w warsztatach, wykładach i zajęciach organizowanych poza szkołą (opcjonalnie)

Biologia kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

1. Metodyka badań biologicznych.
• Jak odróżnić prawdziwą informację od fałszywej?
• interpretacja artykułów naukowych – dokumentacja badań biologicznych

2. Obserwacje mikroskopowe.
• rodzaje mikroskopów
• rozróżnianie i wskazanie obiektów obserwowanych za pomocą różnych typów mikroskopów
• obserwacja trwałych preparatów
• wykonywanie rysunku biologicznego
• zakładanie prostych hodowli organizmów
• wykonywanie własnych preparatów mikroskopowych

3. Doświadczenia biologiczne
• problem badawczy, hipoteza, przebieg doświadczenia, obserwacja, wniosek
• wykonywanie samodzielnych doświadczeń i konstruowanie sprawozdań

4. Skład chemiczny organizmów
• wykrywanie cukrów prostych, białek i tłuszczów w produktach spożywczych

5. Komórkowa budowa organizmów
• budowa i funkcje składników komórki eukariotycznej
• transport przez błonę komórkową
• badanie właściwości błony półprzepuszczalnej
• teoria endosymbiozy
• izolacja DNA

6. Wprowadzenie do metabolizmu.
• elementy enzymologii – doświadczenia badające aktywność enzymów (katalazy, amylazy)
• fotosynteza (rozdział barwników fotosyntetycznych, wpływ czynników zewnętrznych na intensywność fotosyntezy)
• chemosynteza
• oddychanie tlenowe i beztlenowe

7. Samodzielne prezentacje uczniów na wybrane tematy
• sporządzanie prezentacji w oparciu o lekturę artykułów naukowych

8. Udział w warsztatach, wykładach i zajęciach organizowanych poza szkołą (opcjonalnie)

Dodatkowo: Przygotowanie do małopolskiego konkursu biologicznego
• zapoznanie uczniów z tematyką konkursu
• powtórka konkretnych partii materiału
• cotygodniowa ewaluacja zadanych zagadnień