Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Kontynuujemy udział naszej szkoły w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, realizując Zintegrowany Plan Działania na lata 2014-2016. W kwietniu 2016 roku złożyliśmy sprawozdanie z realizowanych działań...
Szkoła promująca bezpieczeństwo

Szkoła promująca bezpieczeństwo

25 września 2014 r. szkoły podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa otrzymały elitarne certyfikaty. Wyróżnienia wręczyli Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski....
W drodze po certyfikat

W drodze po certyfikat

Nasza szkoła przystąpiła w ubiegłym roku do programu ZPB  (Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa). W tym roku staramy się i pracujemy nad tym, aby uzyskać pełne przygotowanie do otrzymania prestiżowego certyfikatu. W ramach przygotowania...
Zajęcia na temat bezpieczeństwa

Zajęcia na temat bezpieczeństwa

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach na temat bezpieczeństwa.Pani policjantka przedstawiła szereg przykładów, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia dzieci. Pierwszaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się dużą...