Za kolędę dziękujemy, zdrowia szczęścia Wam życzymy na ten Nowy Rok.

Popularny niegdyś bożonarodzeniowy zwyczaj kolędowania z gwiazdą, szopką czy Turoniem należy dziś niestety do rzadkości. Uczniowie klas pierwszych postanowili przypomnieć go koleżankom
i kolegom i utworzyli barwny orszak kolędników, który przed feriami odwiedził kilka klas. W orszaku szła Maryja z Dzieciątkiem w asyście aniołów, był okrutny król Herod, diabły i śmierć z kosą.
Nie zabrakło również kłapiącego paszczą Turonia i Gwiazdora z ruchomą gwiazdą. Jak zwyczaj każe kolędnikom dziękowano brawami i słodyczami.

Szczególne podziękowania składamy Panu Tadeuszowi Ligęzie, który nie tylko konserwuje naszą szkołę, ale również tworzy rzeczy piękne 🙂 Nie bylibyśmy prawdziwą grupą kolędniczą
bez wykonanych przez niego rekwizytów – paszczy turonia, ruchomej gwiazdy i kosy 🙂

|Zdjęcia: Pani Agnieszka Wawrzyk|