Każdy wie, że bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną. W związku z tym powinniśmy znać zasady postępowania w różnych miejscach  czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich wynikać. Mówić i przypominać o nich powinni  dorośli: nauczyciele, rodzice czy opiekunowie.
Dbając o bezpieczeństwo i świadomość naszych Uczniów w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2020/2021 zorganizowaliśmy w naszej szkole prelekcje dla klas 4-6 prowadzone przez Policję, w czasie których przypomnieliśmy najważniejsze z „bezpiecznych postaw” jakie przestrzegać powinny dzieci, aby uniknąć najpoważniejszych zagrożeń.

Mamy nadzieję, że każde dziecko bawiące się poza domem, na placu zabaw, w parku czy idące ulicą zapamięta, że:

  • należy bardzo ostrożnie podchodzić do kontaktów z osobami obcymi:
  • nie należy rozmawiać z nieznajomymi, a tym bardziej się z nimi nie oddalać, o każdej sytuacji zaczepek ze strony obcego należy poinformować  rodziców, nauczycieli lub policjantów;
  • Nie wolno podawać swojego adresu zamieszkania nieznajomym;
  • nie należy brać od nieznajomych: słodyczy, soczków, owoców, nie reagować na próby zachęty obejrzenia super zabawki czy znalezienia zbłąkanego psa;
  • nie wolno wsiadać i podchodzić za blisko do samochodu nieznajomych;
  • nie wolno z nieznajomymi wchodzić do windy;
  • należy unikać odludnych miejsc zabawy, a bawić się z innymi dziećmi, w grupie;
  • jeśli dziecko czuje zagrożenie ze strony obcego powinno uciekać w stronę ludzi i wołać o pomoc;
  • w przypadku problemów czy zagrożenia należy natychmiast zawiadomić Policję, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejską czy Straż Pożarną.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z prelekcji.