Prelekcja o cyberprzemocy w kl. VII i VIII

Prelekcja o cyberprzemocy w kl. VII i VIII

Najnowsze badania pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych, powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem,...
Kampania „Domowe Zasady Ekranowe”

Kampania „Domowe Zasady Ekranowe”

Obecnie trudno stronić od ekranów, a szczególnie przykre, że dotyczy to też dzieci. Warto jednak mieć pełną świadomość zagrożeń i konsekwencji naszego obecnego trybu życia. Polecamy uwadze materiały opracowywane w ramach kampanii...
Jak gry wpływają na mózg młodego człowieka?

Jak gry wpływają na mózg młodego człowieka?

W gry komputerowe i gry wideo grają obecnie miliony ludzi na całym świecie. Są one dostępne na płytach, na stronach internetowych, konsolach czy smartfonach. Ogromna grupa graczy to dzieci i młodzież, dla których gry są...
Projekty na EDB

Projekty na EDB

W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa uczniowie klas ósmych wykonali ciekawe projekty na lekcji Edukacja dla Bezpieczeństwa. Projekty dotyczyły roli organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Każde państwo z natury...
Prelekcja klasy VIb

Prelekcja klasy VIb

W związku z trwającą akcją „Odblaskowa Szkoła”, uczniowie klasy 6B – Kacper Mróz oraz Bartosz Łagudza przeprowadzili prelekcje w klasach drugich oraz pierwszych. Prelekcje miały na celu zwrócenia uwagi na konieczność kontrolowania...