Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku na całym świecie, ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu do zasobów w sieci. Działania promujące obchody DBI...
Lekcje bandażowania – Edukacja Dla Bezpieczeństwa

Lekcje bandażowania – Edukacja Dla Bezpieczeństwa

Na zajęciach EDB (Edukacja Dla Bezpieczeństwa) ćwiczyliśmy różne techniki bandażowania. Sposoby bandażowania są różne, a każdy z nich może służyć innemu celowi – przytrzymaniu opatrunku lub kompresu, uszczelnieniu rany, ograniczeniu ruchomości...
O cyberprzemocy nigdy za wiele!

O cyberprzemocy nigdy za wiele!

Kolejne Spotkanie z przedstawicielem policji odbyło się w klasach siódmych. Prelekcja dla klas siódmych dotyczyła bardzo niebezpiecznego zjawiska cyberbullyingu oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Podczas spotkania uczniowie dostali konkretne...
Prelekcja z III Komisariatu Policji w Krakowie.

Prelekcja z III Komisariatu Policji w Krakowie.

W minionym tygodniu uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach prowadzonych przez policjantów z III Komisariatu Policji w Krakowie. Klasy szóste uczestniczyły w prelekcji o cyberprzemocy. Policjanci zwrócili...
Warsztaty z gaszenia pożarów

Warsztaty z gaszenia pożarów

4 maja gościliśmy w naszej szkole Pana Daniela Grzelaka ze Straży Pożarnej, który w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i EDB przygotował dla uczniów klas ósmych warsztaty o pożarach, rodzajach gaśnic i sprzęcie gaśniczym....
Bezpieczny Internet – poradniki

Bezpieczny Internet – poradniki

Poradniki dla rodziców i nauczycieli Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie − cyberprzemoc. Cz. I Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie − cyberprzemoc. Cz. II Zagrożenia w Internecie....