Według Słownika PWN, talent to niezwykła, nieprzeciętna zdolność twórcza, wybitne uzdolnienie do czegoś. Słownik podaje przykłady talentu aktorskiego, literackiego, malarskiego i muzycznego oraz określa talent jako niepospolity, wybitny, samorodny i wrodzony. Talent to wszystko czemu oddajemy się z pasją i uważnością.

Jedna z Uczennic naszej szkoły Aniela Faltynowska została obdarowana wieloma talentami m.in. pięknie gra na wilonczeli, pisze wiersze i tworzy dzieła plastyczne. ..Swoją wrażliwość odzwierciedla w sztuce.

Na parterze w okolicy sekretariatu można podziwiać Jej „kreskę” i piękne obrazy.
Jesteśmy pełni podziwu dla talentów Anieli!