Nowe wejście do szkoły zabezpieczone domofonem, monitoringiem oraz dyżurami Pań woźnych-wrzesień 2017.

Rozbudowa sieci monitoringu-wrzesień/październik  2017.

Innowacyjny Pilotażowy Program Monitoringu wykorzystujący dane telemetryczne- wrzesień 2017.

Organizacja i zabezpieczenie przejścia dla pieszych przez pracowników szkoły- spotkanie Dyrektora Szkoły z przedstawicielem Policji celem przeszkolenia dwóch pracowników szkoły przez Policję;  szkolenie przeprowadzone przez Policjantów- luty 2018.

Praca nad nową stroną internetową szkoły z nową zakładką ZPB- wrzesień-listopad 2018.

Utworzenie w Szkolnej Bibliotece Działu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w którym znajdują się materiały z zakresu bezpieczeństwa na drodze, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w sieci – marzec 2018.

Współpraca z Bibliotekarzem Szkolnym w ramach Gabinetu Czytelniczego „Czytam, więc jestem”, realizacja programu na podstawie Bajki Beaty Ostrowickiej „Telefony alarmowe”, projekcje filmów, wykonanie projektów i kolażu- marzec 2018.

   

  

Wywiad do radia internetowego Pryzmat udzielony przez Koordynatora Katarzynę Olesiak na temat Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz działań podejmowanych w naszej szkole w jej ramach.

Warsztaty dla klas 4 prowadzone przez Policję na temat zagrożeń w sieci-kwiecień 2018.

  

Projekty wykonane przez klasy 4 dotyczące Cyberprzemocy i zagrożeń w sieci-luty 2018.

Gazetka klas trzecich na temat Bezpiecznych Ferii-luty 2018.

Zajęcia prowadzone przez studentów medycyny przy współpracy pielęgniarki szkolnej.

Wykonanie gazetki przez studentów medycyny „Bądź świadomy” dotyczącej niebezpiecznych chorób wieku dojrzewania-październik 2017.

 

Warsztaty prowadzane przez Psychologa Szkolnego dotyczące przyczyn rozpoznawania agresji.

Realizacja projektu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Drabina Rozwoju. Jest to „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych.

Cykl spotkań z Policją w ramach warsztatów, Sierż. sztab. Grzegorz Szczupak z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji III w Krakowie przeprowadził w klasach:

  • 4a i 4b :warsztaty na temat Bezpieczeństwo w sieci- kwiecień 2018
  • 7a, 7b, 3a i 3b gimnazjum :warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci-maj 2018
  • 2 gimnazjum: warsztaty na temat Cyberprzestępczości m.in. hejt, przesyłanie treści o charakterze pornograficznym i odpowiedzialności karnej z tym związanej-czerwiec 2018.