Zapraszamy serdecznie na Dzień Otwarty w naszej szkole, który odbędzie się 22 października 2022 w godzinach od 9.00 do 12.00.
W programie:
1. Zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne.
2. Językowe zabawy przy angielskiej herbatce.
3. Rozwiązywanie zagadek, łamigłówek i quizów.
4. Lekcje, wykłady, warsztaty i eksperymenty.
5. Rozmowy z absolwentami.
6. Zapoznanie z bazą dydaktyczną, salami lekcyjnymi,
biblioteką, świetlicą, salą gimnastyczną,
salą komputerową.
7. Drobny upominek dla aktywnych uczestników Dnia
Otwartego
Zapraszamy serdecznie!