Fundusze Europejskie Europejski Fundusz Społeczny

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła uczestniczy w Programie
Erasmus+: Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, której głównym celem jest
doskonalenie znajomości języka angielskiego przez uczniów, zwłaszcza
osób ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz nawiązanie kontaktów
międzynarodowych pod tytułem ‘We Are Safe And United Together’.
Celem projektu jest zaangażowanie uczniów i zwiększenie ich motywacji
do nauki języka angielskiego.

Wykorzystując zasoby internetu, nawiązaliśmy współpracę międzynarodową
z nauczycielami różnych przedmiotów dzięki „Project- based learning” oraz
umożliwimy zajęcia online uczniów poprzez platformę e-Twinning.
Działania te pozwolą na wzbogacenie słownictwa, polepszenie umiejętności
komunikacyjnych oraz umożliwią kontakt z żywym językiem podczas zajęć online.

Planujemy wyjazd zagraniczny uczniów klas 7 i 8, celem którego będzie
przełamywanie barier w swobodnym posługiwaniu się językiem obcym przez
uczniów, zwłaszcza tych ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia),
które objęte są zajęciami wyrównawczymi i korekcyjno-kompensacyjnymi,
wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wspieranie ich obniżonej samooceny,
są naszym priorytetem.

W dniach od 14-20 września odbędzie się rekrutacja uczniów do Programu
Erasmus +, a 30 września będzie ogłoszona lista uczniów zakwalifikowanych.

Regulamin uczestnictwa w Programie Erasmus +: Akcja 1. Mobilność
Edukacyjna, której głównym celem jest doskonalenie znajomości języka
angielskiego przez uczniów, zwłaszcza osób ze specyficznymi
trudnościami w nauce oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych pod
tytułem ‘We Are Safe And United Together’, znajduje się w zakładce
Projekty.

Regulamin dostępny tutaj.