W dniu 9 listopada obchodziliśmy w Naszej Szkole Europejski Dzień Wynalazcy.
Został zorganizowany dla klas 7 i 8 konkurs na najlepszy poster dotyczący europejskiej wynalazczości. Miło mi donieść, że zwycięzcami została klasa 8A reprezentowana przez: Julię Prus, Ninę Hetnał, Ninę Gurbiel, Carminę Łebek, Paulinę Piróg i Anielę Faltynowską. Drugie miejsce zajęła klas 7B, reprezentowana przez: Hannę Głuszak; Adrianę Argasińską, Polę Rogacką, Brunona Tobiska i Magdalenę Jarosz. Trzecie miejsce przypadło klasie 8B. W skład której wchodzili Lena Marek, Joanna Rulka, Antonina Sieńko i Maja Walkiewicz.
Dodatkowo została wyróżniona praca Jagody Struk.
W trakcie całego dnia była przedstawiana prezentacja przygotowana przez uczniów klasy 8A: Franciszka Barana, Bruno Jaskiernego i Piotra Niemca. W czasie trwania tej prezentacji można było prosić jej wykonawców o wiele dodatkowych informacji. Spotkało to się z dużym zainteresowaniem pozostałych uczniów, głównie z klas młodszych.
W tym dniu nauczyciele wszystkich przedmiotów na swoich lekcjach mogli porozmawiać ze swoimi uczniami na temat:  „Jak wynalazki na przestrzeni dziejów miały wpływ na poprawę życia człowieka” Rozmowy miały czasami bardzo ciekawy przebieg. Dodatkowo uczniowie przedstawiali swoje pomysły na kolejne udogodnienia i nowe wynalazki.
Dziękujemy wszystkim za aktywny i spontaniczny udział w tym święcie i do zobaczenia w przyszłym roku.