Przy okazji pierwszych urodzin biblioteki szkolnej został podsumowany udział Zespołu Szkół Społecznych nr 7 STO w Krakowie, w projekcie ministerialnym prowadzonym przez Fundację Drabina Rozwoju: „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych
i profilaktycznych”.

Koordynator szkolny: Daniel Korczykowski

Koordynator wojewódzki: Dorota Bełtkiewicz

W szkole podstawowej został wdrożony multimedialny program edukacyjny DBAJKI GRAJKI, wspierający rozwój emocjonalno-społeczny uczniów. W gimnazjum znalazła zastosowanie innowacyjna metoda STORY CHERRING, mająca na celu diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów, poznanie mocnych stron osobowości oraz motywację do dalszego rozwoju.

W ramach działań odbyło się kilkuetapowe szkolenie kadry pedagogicznej z instruktażem użycia materiałów edukacyjnych, cykl spotkań z rodzicami i zainteresowanymi zagadnieniem przedstawicielami środowiska lokalnego, a także zajęcia z uczniami (doradcze, profilaktyczne).

Biblioteka, która 20.03.2018 roku obchodziła swoje pierwsze urodziny, wzbogaciła się o interesujące pomoce multimedialne.

W ramach programu DBAJKI GRAJKI zestawy zawierające:

  1. Płytę DVD – film animowany, w którym bohaterowie będą doświadczać typowych problemów szkolnych.
  2. Płytę z grą interaktywną – w grze o charakterze narracyjnym bohaterowie podejmują różne decyzje, które niosą ze sobą konsekwencje.
  3. CD – pomoc dla nauczyciela – zawierająca przykłady atrakcyjnych form prowadzenia zajęć, wskazówki dotyczące korzystania z filmu, gry oraz informacje dotyczące bajkoterapii.
  4. Książkę dla dzieci i rodziców do wspólnego czytania, która jest zaproszeniem do wspólnych rozmów, rozważań na trudne dla dziecka tematy.

W ramach metody STORT CHEERING zestawy zawierające:

  1. Podręcznik umiejętności youth-coacha.
  2. Konspekty warsztatów (kontaktu społecznego, trening komunikacji, radzenia sobie ze stresem, strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej i asertywności, technik wyznaczania i realizacji priorytetów i zadań).
  3. Film „Twój Horyzont” (jego celem jest uruchomienie psychologicznego procesu dającego świadomość możliwości wyjścia z zaistniałej sytuacji).
  4. Grę komputerową „Sztuka Wyboru” (zadaniowa gra symulacyjna).

Na kolejne miesiące została zaplanowana kontynuacja zajęć warsztatowych dla uczniów
z wykorzystaniem wdrożonych rozwiązań.