Po raz kolejny zapraszamy wszystkie klasy do udziału w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności:

  • pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
  • usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
  • programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
  • programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
  • lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKCJI I TERMINY

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr. do 5 zł)  w szkołach i przedszkolach w całej Polsce od 25 listopada 2019r. do 02 stycznia 2020r.

Prosimy Wychowawców, by wspólnie z klasami przygotowali pojemniki, słoiki, puszki, do których uczniowie będą wrzucać monety. Zależy nam, by każda klasa od razu segregowała monety, tzn. wrzucała do osobnych pojemników monety 1-gr, 2-gr, 5-gr, 10-gr, 20-gr, 50-gr, 1-zł, 2-zł, 5-zł. (jak łatwo obliczyć, potrzebne jest 9 pojemników).

Akcja ma formę konkursu – dla klas, które zbiorą najwięcej monet lub największą sumę pieniędzy, czekają nagrody.

Opiekunowie SU