Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Pani Monika Śliz-Bryk (mama Wojtka z klasy 6b) zakupiła do biblioteki szkolnej najnowsze wydania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszego aktu prawnego uchwalonego 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzonego w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły.

Składamy podziękowanie dla Pani Moniki Śliz-Bryk za bezinteresowne wsparcie naszej biblioteki aktem prawnym, tak ważnym dla naszego Państwa. Dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej.

Każdy Polak powinien zapoznać się z tekstem ustawy zasadniczej naszego kraju. Zatem zapraszamy do wypożyczania wyjątkowych wydań konstytucji dostępnych w naszej bibliotece.