Zanim wyjedziemy w ramach projektu POWER do szkoły Colegio Giner de los Rios w Sewilli postanowiliśmy nakręcić film o naszej szkole (oczywiście w języku hiszpańskim). Chcemy pokazać naszym rówieśnikom miejsca, w których codziennie spędzamy czas na nauce i zabawie. Zadanie nie było łatwe, ale montażysta – nasz kolega Janek Nowakowski – stanął na wysokości zadania.
W filmie wykorzystano fragmenty z materiału reklamowego szkoły autorstwa p. Patryka Dobrowolskiego.