Kolejne Spotkanie z przedstawicielem policji odbyło się w klasach siódmych. Prelekcja dla klas siódmych dotyczyła bardzo niebezpiecznego zjawiska cyberbullyingu oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Podczas spotkania uczniowie dostali konkretne wskazówki, jak mogą się bronić przez cyberbullingiem, jakie kroki mogą podjąć, jeśli padną ofiarą tego typu zachowań oraz zostały omówione przepisy kodeksu karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji oraz najczęstsze zachowania, które mogą być przyczyną konfliktu z prawem. Wspomniano również o rozważnym zamieszczaniu w Internecie wszelkich informacji czy zdjęć na portalach społecznościowych. Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, niszczenie mienia.
cyberbezpieczeństwo 2022 cyberbezpieczeństwo 2022 cyberbezpieczeństwo 2022