We wrzeniu 2019 roku w ramach ZPB nasza szkoła przystąpiła do konkursu Odblaskowa Szkoła.  
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół podstawowych w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Konkurs daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. 
Dnia 20 września odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego przy naszej szkole. Przy okazji tej uroczystości koordynatorzy Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa panie Ewelina Zabrzeńska i Małgorzata  Luty dumnie reprezentowały swoje „bezpieczne” stanowisko, którego głównym celem było przkazanie naszym uczniom jak bezpieczne poruszać się i  być widocznym na drodze dzięki odblaskowym kamizelkom. Nasi uczniowie brali udział w różnych konkurencjach sportowych: jazda na hulajnodze, skok w dal czy mecz koszykówki, podczas których promowali konkurs wyposażeni w  kamizelki. Uczniowie mogli również rozwiązać quizy o bezpieczeństwie na drodze oraz wykazać się znajomością znaków drogowych.