22 października 2021 roku miało miejsce uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników naszej biblioteki.
Pierwszoklasiści przeszli najpierw przez kolorowy portal do magicznego świata książek – symbol tego, że czytanie przenosi nas do innej rzeczywistości, gdzie doniosłą wartość ma nasza wyobraźnia, a następnie zostali powitani słowami wiersza Kornela Makuszyńskiego „Do młodych czytelników”. Wraz z opiekunami biblioteki dzieci rozmawiały o specyfice miejsca, w którym się znalazły i zasadach tam panujących. Po zapoznaniu się z regulaminem nastąpiło uroczyste ślubowanie na czytelników i czytelniczki biblioteki. Pierwszoklaściści wypowiedzieli tekst ślubowania, w którym zobowiązali się do szanowania nie tylko fizycznej formy książki, ale także do mądrości, którą ze sobą niesie. Następnie każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz kartę biblioteczną, dzięki której będą mogli korzystać z zasobów tego miejsca. Przed wypożyczeniem swojej pierwszej książki, dzieci wysłuchały jeszcze przeczytanej na głos „Książki bez obrazków” Benjamina Josepha Novaka, czemu towarzyszyły salwy śmiechu. Na koniec przyszła długo oczekiwana chwila – możliwość wybrania sobie pozycji do przeczytania w domu.
Mamy nadzieję, że młodzi czytelnicy będą chętnie odwiedzać bibliotekę szkolną, rozwijać swoje pasje i odkrywać piękno zdobywania wiedzy w magicznym świecie książek.