31 października 2019r. nowymi przyjaciółmi biblioteki szkolnej zostali pierwszoklasiści. Podczas lekcji bibliotecznej zostały przeprowadzone quizy czytelnicze, wyświetlony film na temat zachowania w bibliotece. Wszyscy obecni uczniowie zostali zapoznani z regulaminem wypożyczania książek z biblioteki szkolnej. Lekcja zakończyła się uroczystym Pasowaniem na Czytelnika. Nowi uczestnicy złożyli uroczyste ślubowanie czytelnicze oraz otrzymali karty biblioteczne. Podczas pasowania pomagała uczennica klasy 5a Nina Gurbiel – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego.