W związku z trwającą akcją „Odblaskowa Szkoła”, uczniowie klasy 6B – Kacper Mróz oraz Bartosz Łagudza przeprowadzili prelekcje w klasach drugich oraz pierwszych. Prelekcje miały na celu zwrócenia uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych jak i promowania wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Prelekcje rozpoczęły się od przedstawienia dzieciom prezentacji multimedialnej, w której znalazły się przejrzyste informacje na temat słuszności korzystania z odblasków podczas poruszania się na drodze. Dzieci miały również możliwość zadawania pytań oraz brania  udziału w quizie, który był nagradzany małymi upominkami.

Bardzo serdecznie dziękujemy Kacprowi oraz Bartoszowi za ogromne zaangażowanie i pomoc w promowaniu bezpieczeństwa na drodze.