W minionym tygodniu uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach prowadzonych przez policjantów z III Komisariatu Policji w Krakowie.
Klasy szóste uczestniczyły w prelekcji o cyberprzemocy. Policjanci zwrócili uwagę na rodzaje przestępstw i wykroczeń, które są najczęściej popełniane w Internecie, a także podkreślili wagę odpowiedzialności za za podejmowane w sieci działania i niepodważalne prawo człowieka do własnego wizerunku. Podkreślano, że w sieci żadna osoba nie jest anonimowa, a wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełniane w przestrzeni wirtualnej są traktowane tak samo jak te poza Internetem.
Prelekcja dla klas siódmych dotyczyła Odpowiedzialności karnej nieletnich. Podczas spotkania zostały omówione przepisy kodeksu karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji oraz najczęstsze zachowania, które mogą być przyczyną konfliktu z prawem. Wspomniano również o rozważnym zamieszczaniu w Internecie wszelkich informacji czy zdjęć na portalach społecznościowych. Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, niszczenie mienia.
Mamy nadzieję, że była to owocna lekcja dla naszych uczniów.