Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

nierozłączną częścią życia społeczności naszej szkoły są akcje dobroczynne, wsparcie osób słabszych, pokrzywdzonych, w trudnej sytuacji życiowej. Obecny okres, znacznie utrudnia działania w dotychczasowej formie, jednak nie potrafimy „przestać pomagać”.

 

Wszyscy widzimy codzienne zmagania związane z nauczaniem zdalnym, z jego wszystkimi minusami, oraz wyzwaniami dotyczącymi realizacji materiału przeznaczonego do tradycyjnego trybu nauki.

Postanowiliśmy, że warto spróbować złagodzić negatywne aspekty nauki w trybie zdalnym i jednocześnie dać możliwość realizacji uczniom chcącym nadal uczestniczyć w wsparciu innych. Tak powstała idea projektu AID.

 

Czym jest projekt AID?

 

Za tą nieco tajemniczą nazwą, kryje się dobrze znana i praktykowana idea wspólnego działania, realizowanego wedle sekwencji:

Advice, Idea, Development (Rada, Pomysł, Rozwój).  Działania, które może przyjmować różne formy, angażować i integrować uczniów i nauczycieli wokół wspólnych zainteresowań lub dawać satysfakcję z indywidualnej pracy.

 

Eksperci i Poszukiwacze czyli dzielimy się wiedzą – to pierwsza z form i pierwszy etap projektu AID. Poza czysto dobroczynnymi i społecznymi aspektami, ma na celu budowanie świadomości potęgi zdobywania wiedzy od bardziej doświadczonych osób z najbliższego otoczenia, kłaść nacisk na metodologie i organizację samodzielnego uczenia – wreszcie dać możliwość wdrożenia dydaktyki jako metody uczenia/zapamiętywania informacji.

 

Na początek chcemy wśród naszych uczniów zbudować szkolną bazę Ekspertów i Poszukiwaczy i połączyć ich wspólne działania do rozwiązywania ponadprogramowych lub mniej zrozumiałych zagadnień. Poszukiwacze będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie w dotarciu do nowych rozwiązań czy informacji. Eksperci będą mogli dzielić się swoją wiedzą, wskazywać lub koordynować odpowiednie kroki, które do tych rozwiązań prowadzą.

 

W zależności od aktualnych potrzeb Poszukiwaczy oraz możliwości i rozmiaru naszej bazy Ekspertów program pomoc może także przyjąć formę doraźnej pomocy np. w nadrobieniu zaległości związanych z nieobecnością, być zorientowany na konkretny cel: przygotowanie do konkursu czy olimpiady lub wspomagać codzienną naukę.

 

Całość będzie wspierana i koordynowana przez zespół nauczycieli, niezależnie od istniejących już zajęć dydaktycznych.

Do zarządzania projektem będziemy wykorzystywać narzędzia dostępne w szkolnej platformie GSuite.

 

Dla kogo jest Projekt AID?

 

Zapraszamy wolontariuszy – szczególnie z klas VII i VIII – którzy chcieliby wcielić się w rolę Ekspertów i poświęcić swój czas na udzielanie wsparcia uczniom naszej szkoły, poprzez konsultacje on-line, opracowanie pomocy dydaktycznych, dzielenie się praktyczną wiedzą odnośnie udziału w konkursach czy wspólne dyskusje czy poszukiwania.

 

Zgłoszenie chęci udziału w programie do niczego nie zobowiązuje, zatem serdecznie zachęcamy Ekspertów i do rejestracji za pomocą formularza:

https://forms.gle/2ipg9eiviTgw3ujY7

 

Poszukiwacze, czyli osoby chcące skorzystać z wiedzy Ekspertów mogą także skorzystać z formularza zgłoszeniowego (link powyżej) lub za pośrednictwem swoich wychowawców.

 

P.S. Zgłoszenie się do roli Eksperta w danej dziedzinie nie wyklucza chęci uczestnictwa jako Poszukiwacz w innej dziedzinie (i odwrotnie) – zachęcamy więc do wzięcia udziału w programie w obu rolach.

 

Jeśli mają Państwo pytania, lub możliwość wzięcia aktywnego udziału w programie – wszystkich zainteresowanych zapraszam do bezpośredniego kontaktu agata.kler@twojaszkola.pl

Pozdrawiam,

Agata Kler