W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa uczniowie klas ósmych wykonali ciekawe projekty na lekcji Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Projekty dotyczyły roli organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Każde państwo z natury dąży do zaspokajania swoich potrzeb i podstawowych interesów, a także zapobiegania konfliktom. Mają temu służyć właśnie organizacje międzynarodowe.
Zapraszamy do galerii