Tak wyglądały przygotowania do wieczornego Komersu 

A tak wyglądała sala już gotowa.