W dniu 09.11.2017 ukonstytuowało się prezydium Rady Rodziców na lata 2017/2018 i 2018/2019 w składzie:

Marek Łagudza – Przewodniczący

Henryka Bednorz-Godyń

Monika Golonka-Czajkowska

Piotr Łebek

Marta Sidor

Monika Śliz-Bryk

Karolina Wiszniewska

Jednocześnie Rada Rodziców zrezygnowała z powołania Komisji Rewizyjnej RR.