We wrześniu tego roku odbyła się w naszej szkole rekrutacja do projektu „Głos naszych uczniów głosem obywateli Europy”. Wpłynęły zgłoszenia od 50 uczniów z klas 6-8, którzy uczą się języka hiszpańskiego. Komisja rekrutacyjna musiała niestety wybrać spośród nich tylko czterdziestkę uczestników, chociaż w zajęciach przygotowawczych biorą udział wszyscy (również uczniowie z listy rezerwowej). Zajęcia odbywać się będą w pięć wyznaczonych sobót i obejmą 25 godzin przygotowania językowego i kulturowego.