Nasza szkoła bierze udział w projekcie Fundacji „Dbam o Mój z@sięg” pt.
„Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” .

Główną ideą projektu jest wspieranie szkół we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.
SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

 • dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;
 • bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
 • możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
 • wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
 • dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.

Jakich rezultatów się spodziewamy:

 • Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
 • Nowe technologie są wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
 • Szkoła wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
 • Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.
 • Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
 • Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań:

 • projektu „Młodzi Cyfrowi” dotyczącego tego, jak młodzież w Polsce korzysta z internetu i smartfonów, jaka jest skala fonoholizmu wśród nastolatków i jak świat cyfrowy wpływa na ich relacje. W badaniu wzięło udział ponad 61 tysięcy uczniów z 1 786 szkół na terenie całego kraju – Młodzi Cyfrowi.Nowe technologie.Relacje. Dobrostan
 • projektu  „Granie na Ekranie” realizowanym w szkołach na terenie całego kraju, uwzględniającym m. in. wywiady pogłębione z terapeutami uzależnień od gier oraz badania fokusowe skupione wokół najpopularniejszych wśród dzieci i młodzieży gier cyfrowych – Granie na ekranie – Młodzież w świecie gier cyfrowych
 • projektu pt. „Ocena jakości relacji szkolnych”, którego głównym celem było zbadanie jakości relacji panujących w szkole pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami z uwzględnieniem wątków edukacji zdalnej i pandemii koronawirusa – Ocena jakości relacji szkolnych w świetle ogólnopolskich wyników badań uczniów i nauczycieli.