Podczas rajdu jesiennego w dniach 25-27 września nasi uczniowie brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Podczas szkolenia ratownicy wprowadzili naszych uczniów w świat gór, bezpieczeństwo i ratownictwo wysokogórskie. Uczniowie poznali cały zakres pracy ratowników, ich funkcje i obowiązki, a także otrzymali wszystkie informacje dotyczące bezpośrednio bezpieczeństwa w górach.