Nasza szkoła jest szkołą Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO).

STO to największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie prowadzi prawie 100 szkół i przedszkoli, które zapewniają dzieciom i młodzieży optymalne warunki rozwoju. W placówkach prowadzonych przez STO uczy się obecnie ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe działa poprzez samodzielne koła terenowe (SKT). SKT Nr 38 STO – organ, który prowadzi naszą szkołę – jest jednym z ponad 70 kół terenowych STO. Przedstawiciele kół i szkół spotykają się co roku na Konferencji Programowej STO i zdobywają nowe umiejętności podczas Wakacyjnej Szkoły STO. Co kilka lat, zgodnie z postanowieniami Statutu STO, delegaci z kół terenowych wybierają władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w tym Zarząd Główny STO.

STO wspiera koła w prowadzeniu szkół. Stowarzyszenie działa również na rzecz poprawy jakości edukacji, zabiegając o to, by polska szkoła była nowoczesna, otwarta na świat i przyjazna uczniom. Przedstawiciele STO regularnie zabierają głos w sprawach ważnych dla polskiej szkoły, a stowarzyszenie konsultuje i opiniuje projekty aktów prawnych, dotyczących oświaty. STO wspiera także inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży i dorosłych.

Więcej informacji o Społecznym Towarzystwie Oświatowym znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia www.sto.org.pl

Przykładowe projekty STO:

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka dobrej szkoły. Takiej, która rozbudza pasję i ciekawość świata, kształtuje wrażliwość społeczną, motywuje do działania i rozwija indywidualnie każdego ucznia. A przede wszystkim – wszechstronnie, różnorodnie i rzetelnie uczy. Takie właśnie są szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO).

Czym jest STO? Co sprawia, że z sukcesami prowadzi szkoły i placówki oświatowe, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na liceach? Co najbardziej cenią w szkołach STO uczniowie, rodzice i nauczyciele? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w filmie pt. „Moja szkoła”. Zachęcamy do oglądania!