Pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla uczniów szkół podstawowych. Dlatego nasza szkoła podarowała młodzieży tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów.