25 lutego uczniowie klas 7 oraz 8 mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach kulturoznawczych. Warsztaty miały na celu przybliżyć naszym uczniom kulturę krajów europejskich, a w szczególności zwyczaje związane z jedzeniem oraz narodowym tańcem. Warsztaty były prowadzone w języku angielskim przez wolontariuszy Integracyjnego Klubu Kultury Olsza.