Zapraszamy uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w wiosennym konkursie recytatorskim. W tym roku inspirujemy się kwiatami w poezji. Przywitajmy wiosnę w wyjątkowy sposób i obdarujmy ją kwiecistymi recytacjami.

Zgłoszenia chętnych osób przyjmujemy do piątku 23 marca u wychowawców klas.

1.Etap klasowy 26 marca (poniedziałek)

2.Etap szkolny 28 marca (środa)

Na co będzie zwracana uwaga w czasie prezentacji:

  1. Zgodność treści wiersza z tematem konkursu.
  2. Opanowanie tekstu.
  3. Dykcja.
  4. Sposób interpretacji wiersza.
  5. Strój i rekwizyty.

Zachęćmy wiosnę pięknymi poetyckimi deklamacjami na skwapliwe rozgoszczenie się w parkach, lasach i na łąkach.