Z nieukrywaną dumą informujemy, że Uczniowie naszych klas ósmych doskonale poradzili sobie z pierwszym egzaminem na zakończenie nauki. Uczniowie naszej podstawówki nie zawiedli. Nieskromnie przyznajemy, że na to liczyliśmy 🙂

Uzyskane przez Nich wyniki należą do najwyższych w kraju, są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej i średniej uzyskanej w Małopolsce. Szczegóły prezentujemy poniżej:

Skala staninowa plasuje nas w 9 – najwyższym staninie, jako 4 % najlepszych szkół w Polsce ze wszystkich przedmiotów!

Gratulujemy Uczniom i ich Nauczycielom! Dziękujemy Rodzicom za pomoc i wsparcie! – taki sukces to zawsze efekt pracy zespołowej.