Od listopada 2014 roku nowym Koordynatorem ZPB w Szkole w zastępstwie p. Katarzyny Olesiak jest p. Ewelina Zabrzeńska.