Czas wakacji minął bardzo szybko i znów jesteśmy razem w szkole.

Rozpoczynamy drugi tydzień nauki. Wróciliśmy do szkoły z licznymi wspomnieniami, które zostały przedstawione przez nas w klasach w formie plastycznej i  pisemnej. Rozmawialiśmy na temat tego, co wydarzyło się u nas w czasie wakacyjnym oraz rozpoczęliśmy planowanie nowego roku szkolnego. Był czas na przypomnienie zasad BHP, stworzenie kodeksów klasowych oraz prezentację książek, które towarzyszyły naszym wakacyjnym podróżom.
Rozpoczynamy kolejną piękną podróż. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie wiele dobrych dni!