Jak działała najpopularniejsza maszyna szyfrująca II wojny światowej?
Kto kryje się pod pseudonimami: Isia czy Grom?
Na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczniowie klasy VIa podczas warsztatów w Muzeum Armii Krajowej.
W ramach zajęć poznawali historię Armii Krajowej, tworzyli konspiracyjne dokumenty oraz mieli okazję oddać wirtualny skok ze spadochronem.