Dnia 13 listopada 2019 roku odbyły się warsztaty z Policją na temat bezpieczeństwa w sieci z projektem „Owce w sieci”.  Głównym celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii, przestrzeganie zasad dobrego wychowania w wirtualnym świecie oraz nauczenie ich krytycznego myślenia wobec dostępnych w Internecie treści tak, by same potrafiły ocenić, które informacje są prawdziwe oraz komu mogą zaufać w wirtualnym świecie.