Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor: Renata Janik

Wicedyrektor: Iwona Minorowicz

 

Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny

Katarzyna Klima- psycholog
Natalia Nawałka – pedagog
Karolina Głowacka – pedagog specjalny

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy 1a – Martyna Chromik
Wychowawca klasy 1b – Anna Knap
Wychowawca klasy 2a – Joanna Rychlik
Wychowawca klasy 2b – Barbara Burek
Wychowawca klasy 3a – Natalia Zielińska
Wychowawca klasy 3b – Agnieszka Wawrzyk

Język angielski klasy I – III

Katarzyna Skowron-Kilan
Barbara Żmuda

Język polski

Renata Łaczek – wychowawca klasy 7b
Marta Pierzgalska – wychowawca klasy 4a
Marta Bieryt – wychowawca klasy 8a

Język polski jako obcy

Marta Bieryt

Język angielski klasy IV – VIII

Małgorzata Luty
Ewelina Zabrzeńska
Agata Kler
Agnieszka Stańczak

Język hiszpański

Aneta Osika
Pablo Rivas Ponce

Język niemiecki

Jolanta Stankowska-Dyjak
Anna Slobodyanyk

Matematyka

Beata Więczaszek – wychowawca 5b
Magdalena Machnika – wychowawca 6b
Joanna Janczak

Fizyka

Marek Michalec

Chemia

Patrycja Imiołek

Historia

Magdalena Bem
Piotr Rogoziński

WOS

Bartłomiej Blada

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewelina Zabrzeńska

Biologia, Przyroda

Justyna Spychała – wychowawca 6a

Geografia

Jolanta Lejkowska
Blada Bartłomiej

Informatyka

Iwona Minorowicz – wychowawca klasy 8b
Piotr Fudala

Plastyka

Lubecka Agnieszka – wychowawca klasy 7a

Technika

Katarzyna Golińska – wychowawca 5a

Muzyka

Piotr Krawczyk 

Religia

Przemysław Suchy
Karolina Oleksiuk
Piotr Krawczyk 

Etyka

Arkadiusz Niewęgłowski – wychowawca 4b

Wychowanie fizyczne

Rafał Przybycień
Joanna Nowak
Jakub Mróz