Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor: Renata Janik

Wicedyrektor: Iwona Minorowicz

Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny

Katarzyna Sowa – psycholog szkolny
Natalia Nawałka – pedagog szkolny
Michał Stolarek – pedagog szkolny
Katarzyna Żurowska – pedagog

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy 1a – Natalia Zielińska
Wychowawca klasy 1b – Agnieszka Wawrzyk
Wychowawca klasy 2a – Martyna Chromik
Wychowawca klasy 2b – Anna Knap
Wychowawca klasy 3a – Joanna Rychlik
Wychowawca klasy 3b – Katarzyna Żurowska

Język angielski klasy I – III

Katarzyna Ciechanowicz-Gajewska
Joanna Piasecka
Anna Smoliński
Katarzyna Skowron-Kilan

Język polski

Renata Łaczek – wychowawca klasy 5b
Marta Pierzgalska
Marta Bieryt – wychowawca klasy 6a

Język polski jako obcy

Anna Wilczyńska

Język angielski klasy IV – VIII

Małgorzata Luty – wychowawca klasy 8b
Izabela Stępień
Ewelina Zabrzeńska – Edukacja dla bezpieczeństwa
Agata Kler
Agnieszka Brańkowska-Michalik

Język hiszpański

Aneta Osika
Pablo Rivas Ponce

Język niemiecki

Izabela Truchan – opiekun samorządu uczniowskiego
Katarzyna Olesiak

Matematyka

Beata Więczaszek
Monika Gleń
Magdalena Machnika – wychowawca 4b

Fizyka

Marek Michalec

Chemia

Izabela Stępień

Historia

Piotr Rogoziński – wychowawca klasy 7a

WOS

Bartłomiej Blada – wychowawca klasy 8a

Biologia

Justyna Spychała – wychowawca 4a

Geografia

Jolanta Lejkowska
Blada Bartłomiej

Przyroda

Jolanta Lejkowska
Justyna Spychała

Informatyka

Iwona Minorowicz – wychowawca klasy 6b
Piotr Fudala

Plastyka

Lubecka Agnieszka – wychowawca klasy 5a

Technika

Katarzyna Golińska

Muzyka

Piotr Krawczyk 

Religia

Edward Leśniak
Edyta Merta
Piotr Krawczyk 

Etyka

Arkadiusz Niewęgłowski

Wychowanie fizyczne

Magdalena Słowik – wychowawca klasy 7b
Rafał Przybycień
Joanna Nowak
Olga Drewniany

Rytmika

Joanna Nawojska

Świetlica

Magdalena Słowik – kl 3
Joanna Kiedrowska – kl 1
Ewelina Sroga – kl 2