ROZSZERZENIA

Rozszerzenia to opcjonalne zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie mogą w stopniu zaawansowanym, przekraczającym podstawę programową, rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z wybranych przedmiotów.
Rozszerzenia są opcjonalne, uczniowie wraz z rodzicami, po zapoznaniu się z programem, sami podejmują decyzję dotyczącą wyboru zajęć. Uczeń może wybrać dowolną liczbę rozszerzeń.

Praca uczniów na tych zajęciach nie jest oceniana i nie są wykazywane na świadectwach. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w tych zajęciach.

Zajęcia są wpisane na stałe w plan lekcji klas, dla których są przeznaczone. Zapisy odbywają się bezpośrednio u nauczyciela na pierwszych zajęciach lekcyjnych.

 

Tematyka zajęć na rok szkolny 2020/2021

Język polski kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sienicka

Adresatami zajęć są uczniowie klas VI, którzy poprzez zabawę pragną poszerzyć swoje kompetencje humanistyczne.
W czasie zajęć uczniowie będą mogli m.in. zdobyć świadomość językową, nauczyć się właściwego prezentowania swojego stanowiska i zabierania głosu w dyskusji, odczytywać oraz analizować różne teksty kultury pobudzające wyobraźnię i mobilizujące do twórczego myślenia, a także dać upust indywidualnym zainteresowaniom literackim.

Zakres omawianego materiału:

 1. Etos rycerski w Iliadzie;
 2. Próba definicji mitu. Odkrywamy archetypy ukryte w najpopularniejszych mitach;
 3. Miłośnicy mądrości – filozofowie;
 4. Idealizm platoński.
 5. Starożytność w poezji współczesnej;
 6. Rozmyślania Marka Aureliusza
 7. Tragedia i tragizm – rozmawiamy o starożytnej koncepcji sztuki (pojęcie mimesis);
 8. Stephen Hawking o filozofii;
 9. Olga Tokarczuk – „Prawiek i inne czasy”, fragmenty.
 10. Literatura fantastyczna kiedyś i dziś.
 11. Średniowiecze – wstęp do epoki.
 12. Średniowieczny wizerunek śmierci – Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
 13. Dzieje Tristana i Izoldy, Poświatowska, *** [tutaj leży Izold jasnowłosa]
 14. Franciszkanizm, czyli pochwała stworzenia.
 15. Sztuka średniowieczna.
 16. Spotkanie z literaturą współczesną – reportaż jako gatunek literacki;
 17. Jak pięknie mówić? Ćwiczymy naszą dykcję.
 18. Renesans – zaproszenie do epoki Odrodzenia.
 19. Renesansowa koncepcja artysty.
 20. Człowiek wobec ładu natury i wspaniałości Boga. Harmonia świata i harmonia duszy.
 21. Rzecz Czarnoleska.
 22. Rozpacz filozofia – kilka słów o Trenach Jana Kochanowskiego.
 23. Sztuka włoskiego renesansu.
 24. Przygotowanie do dyskusji oksfordzkiej.
 25. Poznajemy kierunki badań literackich – ekokrytyka.
 26. Spotkanie z poezję – interpretacja i analiza.
 27.  
 28. Lekcja dla twórczości.
 29. Filozofia baroku: człowiek i nieskończoność.
 30. Człowiek wobec śmierci i przemijania.
 31. Barokowy Eros i Tanatos.
 32. W kręgu sarmatyzmu.
 33. Oświecenie epoką rozumu.
 34. W kręgu poezji: klasycyzm, rokoko, sentymentalizm.
 35. W kręgu poezji: Krasicki, Kniaźnin, Karpiński.
 36. Motyw podróży i utopii.
 37. Wokół teatru i sztuki.
 38. Poznajemy kierunki badań literackich – psychoanaliza.

 

Język polski kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sienicka

Zajęcia są adresowane do uczniów klas VII pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z języka polskiego, poszukujących ciekawych inspiracji literackich oraz odkrywających własne fascynacje humanistyczne.

Zakres omawianego materiału:

 1. Etos rycerski w Iliadzie;
 2. Próba definicji mitu. Odkrywamy archetypy ukryte w najpopularniejszych mitach;
 3. Miłośnicy mądrości – filozofowie;
 4. Idealizm platoński.
 5. Starożytność w poezji współczesnej;
 6. Rozmyślania Marka Aureliusza
 7. Tragedia i tragizm – rozmawiamy o starożytnej koncepcji sztuki (pojęcie mimesis);
 8. Stephen Hawking o filozofii;
 9. Olga Tokarczuk – „Prawiek i inne czasy”, fragmenty.
 10. Literatura fantastyczna kiedyś i dziś.
 11. Średniowiecze – wstęp do epoki.
 12. Średniowieczny wizerunek śmierci – Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
 13. Dzieje Tristana i Izoldy, Poświatowska, *** [tutaj leży Izold jasnowłosa]
 14. Franciszkanizm, czyli pochwała stworzenia.
 15. Sztuka średniowieczna.
 16. Spotkanie z literaturą współczesną – reportaż jako gatunek literacki;
 17. Jak pięknie mówić? Ćwiczymy naszą dykcję.
 18. Renesans – zaproszenie do epoki Odrodzenia.
 19. Renesansowa koncepcja artysty.
 20. Człowiek wobec ładu natury i wspaniałości Boga. Harmonia świata i harmonia duszy.
 21. Rzecz Czarnoleska.
 22. Rozpacz filozofia – kilka słów o Trenach Jana Kochanowskiego.
 23. Sztuka włoskiego renesansu.
 24. Przygotowanie do dyskusji oksfordzkiej.
 25. Poznajemy kierunki badań literackich – ekokrytyka.
 26. Spotkanie z poezję – interpretacja i analiza.
 27.  
 28. Lekcja dla twórczości.
 29. Filozofia baroku: człowiek i nieskończoność.
 30. Człowiek wobec śmierci i przemijania.
 31. Barokowy Eros i Tanatos.
 32. W kręgu sarmatyzmu.
 33. Oświecenie epoką rozumu.
 34. W kręgu poezji: klasycyzm, rokoko, sentymentalizm.
 35. W kręgu poezji: Krasicki, Kniaźnin, Karpiński.
 36. Motyw podróży i utopii.
 37. Wokół teatru i sztuki.
 38. Poznajemy kierunki badań literackich – psychoanaliza.
Język polski kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Renata Łaczek

W kręgu kultury

Zajęcia są kierowane do uczniów klas VIII pragnących  poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienia  wykraczające  poza tematy poruszane na lekcjach języka polskiego, poszukujących ciekawych inspiracji oraz  odkrywających własne fascynacje humanistyczne.

 1. Przygotowanie do konkursu przedmiotowego – Małopolski Konkurs Języka Polskiego.
 2. W świecie mediów i kultury.
 3. Kultura popularna- za czy przeciw?
 4. Graffiti – sztuka ulicy.
 5. Fotoreportaż.
 6. Nowomowa a slang młodzieżowy.
 7. Czy mógłbym zostać dziennikarzem?
 8. Reklamożercy.
 9. Filmowe rekomendacje.
 10. Komu Oskara?
 11. Sto pytań do…
 12. Krakowskie ABC.
 13. Kraków- niezwykłe miasto i niezwykli ludzie.
 14. Spacerkiem wokół Plant.
 15. Literatura światowa – wybrani twórcy i ich dzieła.
 16. Okresy literackie w pigułce.
 17. Niektóre prądy i kierunki literackie oraz artystyczne, kulturalne i filozoficzne oddziałujące na literaturę.
 18. Motywy literackie.
 19. Ważne zagadnienia teoretycznoliterackie -quiz.
 20. O wyrazach kłopotliwych.
 21. Co powiedziałby prof. Miodek?
 22. Zabawy wierszowe, czyli postacie wierszy wymyślnych.
 23. Moja dewiza – projekt.
Chemia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Izabela Stępień

Początek przygody z chemią jest zawsze emocjonujący, obiecujacy, tajemniczy. Młody eksperymentator musi zaznajomić się ze specyficznym środowiskiem laboratorium, nauczyć się podstawowych technik, dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, ale przede wszystkim zrozumieć istotę i wszechstronność tego fascynującego przedmiotu. W skrócie głównym celem tych zajęć jest sprawienie, że ich uczestnik „poczuje chemię' do chemii.

W trakcie naszych spotkań będziemy:
1 Poznawać sprzęt i odczynniki laboratoryjne i uczyć się je poprawnie wykorzystywać
2 Uczyć się dbałości o siebie i o pracownię
3 Zaznajamiać się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi i nomenklaturą chemiczną
4 Uczyć się poprawnie stawiać hipotezy, sprawdzać je, opisywać przeprowadzone czynności oraz wyciągać wnioski
5 Omawiać i eksperymentować w zakresie
5.1 Kosmetyków i środków piorących – analiza właściwości, laboratoryjna produkcja mydeł i kremów
5.2 Żywności – analiza właściwości dodatków konserwujących, składników odżywczych, produkcja laboratoryjna wybranych produktów spożywczych, psucie się żywności
5.3 Lekarstw i narkotyków – podstawowa analiza ogólnodostępnych lekarstw, podział i niebezpieczeństwa związane z narkotykami – referaty, brak części doświadczanej
5.4 Tworzyw sztucznych

ZAPRASZAM maksymalnie 10 osób

Chemia kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Izabela Stępień

Chemia to podstawa badań, na których opiera się współczesna kryminalistyka. Z osiągnięć tej nauki często korzystają organy śledcze. Chemiczne badania kryminalistyczne mają bardzo szerokie zastosowanie, od ustalania ojcostwa, przez identyfikację broni palnej, aż do wykrywania materiału biologicznego pozostawionego na miejscu zbrodni. Wykorzystuje się w tym celu różnorodne odczynniki i specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.
Celem tych zajęć jest zapoznanie uczestników z częścią metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach kryminalistycznych. Uczniowie uzyskują podstawową wiedzę w zakresie metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Skrócona tematyka zajęć:
1 WYKRYWANIE ZWIĄZKÓW PATOLOGICZNYCH W PŁYNACH USTROJOWYCH
2 PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ
3 METODY IDENTYFIKACYJNE CHEMII SĄDOWEJ
3.1 ANALIZA ODCISKÓW PALCÓW
3.2 ANALIZA ODCISKÓW USZU
3.3 UJAWNIANIE ŚLADÓW KRWAWYCH
3.4 WYKRYWANIE METALI
3.5 ANALIZA INNYCH POZOSTAWIONYCH ŚLADÓW
4 BADANIA IDENTYFIKACYJNO-PORÓWNAWCZE MATERIAŁÓW KRYJĄCYCH NA DOKUMENCIE (ANALIZA ŻELI DŁUGOPISOWYCH)

Geografia kl.VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Lejkowska

Tematyka zajęć odnosi się do Polski i Świata.Odpowiednio dobrane zagadnienia pozwolą na poznanie,porównanie i zrozumienie różnic i podobieństw współczesnego Świata.
Bloki tematyczne:
1. Ziemia z Nieba i Niebo z Ziemi-co warto wiedzieć o Niebieskiej Planecie i Kosmosie.
2. Przyrodniczy system Ziemi : litosfera/hydrosfera/atmosfera/biosfera.
3. Współzależności w przyrodniczym systemie Ziemi.
4. Umiejętności geograficzne np. czytanie map,współrzędne geograficzne.
5. Polska – Małopolska – moja mała i duża ojczyzna.

Geografia kl.VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Lejkowska

W koncepcji programu Świat jest punktem wyjścia. A właściwie wybrane regiony.Na ich tle poruszane będą najważniejsze,myślę interesujące,problemy,zagadnienia. Uczniowie będą mieli możliwość analizy porównawczej co zaowocuje poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy,umiejętności z zakresu geografii fizycznej i regionalnej.
Bloki tematyczne :
1. Polityczna mapa Świata.
2. Społeczno – ekonomiczny system na Ziemi.
3. Integracja międzynarodowa.
4. Kolonializm – przyczyny i skutki.
5. „Skarby ” Ziemi.
6. Umiejętności geograficzne.

Informatyka VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Iwona Minorowicz

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy. Treści przerabianego materiału są opracowane również pod kątem przygotowania zainteresowanych uczniów do konkursu przedmiotowego.

Lista zagadnień realizowanych w ramach zajęć rozszerzonych z informatyki:

Elementy języka HTML i CSS:

 • poprawne kodowanie znaków diakrytycznych charakterystycznych dla języka polskiego,
 • wybór koloru lub/i tła strony,
 • korzystanie z nagłówków,
 • formatowanie koloru, rozmiaru i atrybutów czcionek,
 • wstawianie i formatowanie grafiki,
 • wstawianie hiperłączy (tekstowych i graficznych),
 • listy wyliczane i numerowane,
 • tworzenie i formatowanie tabel,
 • zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów CSS

Algorytmika:

 • podstawowe metody zapisu algorytmów (lista kroków, schemat blokowy, pseudokod),
 • symbole stosowane w schematach blokowych,
 • algorytmy liniowe, warunkowe, iteracyjne, wyszukiwania i porządkowania,
 • tworzenie, analiza i interpretacja algorytmów zapisanych w różnych postaciach.

 

Matematyka kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Monika Gleń

Zajęcia rozszerzające są przeznaczone dla uczniów, którzy opanowali program nauczania matematyki zrealizowany w klasach 4 i 5. Celem zajęć jest pogłębienie zdobywanej na bieżąco wiedzy matematycznej uczniów oraz poszerzenie jej. Uczestnicy zajęć będą wprowadzeni w świat zagadnień matematycznych – dotąd dla nich nieznanych lub poznanych w stopniu podstawowym. Istotą zajęć rozszerzających jest również uświadomienie praktycznego oblicza matematyki, bo wiele otaczających nas rzeczy powstało w oparciu o wiedzę matematyczną.

Lista zagadnień realizowanych w ramach zajęć:

I. Świat liczb. Zbiory liczb.
II. Figury geometryczne płaskie.:
1. Płaszczyzna, punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąty – wprowadzenie w świat geometrii płaskiej.
2. Proste prostopadłe i proste równoległe – konstrukcja.
3. Katy przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe, odpowiadające.
4. Trójkąty i ich własności.
5. Wielokąty i ich własności.
III. Potęgi i pierwiastki :
1. Potęga o wykładniku naturalnym.
2. Własności działań na potęgach.
3. Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach.
4. Potęgowanie potęgi.
5. Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
6. Działania na potęgach.
7. Pierwiastek kwadratowy.
8. Własności działań na pierwiastkach.
9. Pierwiastek z iloczynu i ilorazu.
IV. Procenty :
1. Procent.
2. Obliczanie procentu danej liczby.
3. Podwyżki i obniżki.
4. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
5. Obliczenia procentowe.
V. Wyrażenia algebraiczne :
1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
2. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.
3. Jednomiany, redukcja wyrazów podobnych.
4. Sumy algebraiczne.
5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.
6. Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian.
7. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
VI. Równania z jedną niewiadomą.
VII. Bryły.
VIII. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

Kolejność i zakres zagadnień może ulec zmianie.

Matematyka kl VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Beata Więczaszek

I. Zagadnienia wprowadzające :
1. Lekcja wprowadzająca – liczby wokół nas.

II. Potęgi i pierwiastki :
1. Własności działań na potęgach.
2. Pierwiastek stopnia drugiego i trzeciego.
3. Własności działań na pierwiastkach.

III. Geometria płaska :
1. Trójkąty – własności i pole powierzchni (poznanie różnych twierdzeń)
2. Wielokąty, ich własności i pola powierzchni
3. Trójkąty prostokątne :
4. Pitagoras i jego twierdzenia.
5. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa (również w dowodach matematycznych)
6. Przekątna kwadratu.
7. Wysokość trójkąta równobocznego i pole trójkąta równobocznego.

IV. Wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia:
1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie sum algebraicznych.
2. Wzory skróconego mnożenia (w tym dowody matematyczne)

VI. Rachunek prawdopodobieństwa :
1. Przykłady doświadczeń losowych.
2. Przykłady prawdopodobieństw.
3. Obliczanie prawdopodobieństwa doświadczenia losowego.

VII. Ostrosłupy :
1. Ostrosłupy i ich własności.
2. Obliczanie pola powierzchni ostrosłupów.
3. Objętość ostrosłupów.

VIII. Bryły obrotowe :
1. Przykłady brył obrotowych (rysowanie również nietypowych brył obrotowych)
2. Walec, stożek, kula – siatki, pola powierzchni i objętości.

Opracowany program jest dokumentem otwartym i będzie podlegał systematycznej ewaluacji. Program w niewielkim zakresie może być w trakcie roku szkolnego modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb uczniów.

Matematyka kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Michalec

Jak wiadomo jest jedna dziedzina wiedzy, która właściwie przenika do wszystkich pozostałych dziedzin. Nie ma fizyki, chemii czy biologii, bez matematyki. Nie bez powodu bywa ona nazywana królową nauk. Zajęcia rozszerzone z matematyki przeznaczone są dla osób które mają dobrze opanowaną wiedzę w stopniu podstawowym i pragną ją poszerzyć o wiadomości z poziomu szkoły średniej. Tematy realizowane w trakcie zajęć będą bazować na zagadnieniach z zakresu szkoły średniej. Będą też w trakcie zajęć omawiane dodatkowo ciekawe, nietypowe zagadnienia matematyczne na poziomie liceum lub technikum.

Lista zagadnień realizowanych w ramach zajęć rozszerzonych z matematyki klasa 8:
1. Liczby i wyrażenia algebraiczne.
2. Geometria Pitagorejska.
3. Układy współrzędnych. Działanie w nich.
4. Geometria przestrzenna.
5. Elementy logiki matematycznej.
6. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
7. Analiza danych statystycznych.
8. Funkcje liniowe i kwadratowe.
9. Funkcje trygonometryczne.
10. Funkcje logarytmiczne i wykładnicze.
11. Pochodne funkcji. Wiadomości podstawowe.
12. Prezentacje uczniowskie dot. omawianych zagadnień.
13. Omówienie zakresu materiału z matematyki realizowanego w szkołach średnich.

Fizyka kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Michalec

Na zajęciach z fizyki rozszerzonej uczniowie będą mieli okazję, tak naprawdę po raz pierwszy spotkać się z najważniejszymi jeżeli chodzi o rozumienie otaczającego nas Świata zjawiskami przyrody. Zaczną rozumieć je i w sposób racjonalny opisywać. Ich wiedza będzie znacznie bogatsza od wiedzy kolegów z klasy. Sami też spróbują swoimi słowami opisywać otaczającą ich rzeczywistość. Uczestnictwo da możliwość realizacji swoich ambicji i pogłębiania własnej wiedzy. Lepszego przygotowania pod kątem wyboru swojego przyszłego zawodu.
Zagadnienia które będą realizowane na tych zajęciach to:
1. Czym zajmuje się fizyka?
2. Podstawowe pojęcia ze świata fizyki. Ich rozumienie.
3. Przykład prezentacji multimedialnej pt. „Świat Kryształów”.
4. Jak zbudowany jest Świat? Budowa atomu.
5. Teoria powstawania Wszechświata. Prawa fizyki w Kosmosie.
6. Zagadnienia związane z ruchem ciał i ich opis.
7. Rodzaje energii występujące w przyrodzie.
8. Pojęcie pracy w fizyce.
9. Różnice pomiędzy punktem materialnym i bryłą.
10. Czym jest ciepło, temperatura w świecie fizyki.
11. Wykonywanie eksperymentów fizycznych przez uczniów.
12. Omówienie i przygotowywanie prezentacji uczniowskich.
13. Konkursy, quizy, testy, zawody uczniowskie.

Fizyka kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Michalec

Tak naprawdę, trudno jest dokładnie określić czym jest fizyka. Z tego powodu, że fizyka zmienia się wraz z naszym postępem i nowymi odkryciami. Nowe teorie nie dostarczają jedynie nowych odpowiedzi. Tworzą również nowe pytania, które w kontekście poprzedniej teorii fizyki, mogłyby nawet nie mieć sensu. Czy fizyka jest tylko nauką przyrodniczą zajmującą się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć zapraszam na lekcje z fizyki rozszerzonej dla klasy 8.
Zagadnienia które będą na nich realizowane to:
1. Czego uczy nas fizyka?
2. Jak opisywać zjawiska fizyczne?
3. Rodzaje ruchu punktu materialnego.
4. Wykresy i ich interpretacja.
5. Różne rodzaje ruchu i ich opis.
6. Energia i pęd ciała. Zasady zachowania w fizyce.
7. Ruch po okręgu.
8. Pojęcie bryły sztywnej i wielkości z nią związanych.
9. Pole grawitacyjne Ziemi i ruch w nim.
10. Zasady termodynamiki.
11. Związki pomiędzy wielkościami fizycznymi.
12. Prezentacje związane z wybranymi zagadnienia z fizyki.
13. Przygotowanie i wystąpienia uczniów.
14. Konkursy, quizy, testy, zawody uczniowskie.

 

Biologia kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

Obserwacje i prowadzenie hodowli:

1:  Obserwacje mikroskopowe 
2: Histologia: obserwacja preparatów mikroskopowych, wykonywanie rysunków biologicznych
3: Doświadczenia biologiczne. Wykonywanie samodzielnych doświadczeń i konstruowanie sprawozdań.
4: Protisty – hodowla i obserwacja funkcji życiowych pantofelka. Protisty – rozszerzenie wiadomości.
5: Zasady prowadzenia hodowli. Hodowla dżdżownicy ziemnej.

Fizjologia człowieka i nauka o zdrowiu:

6: Budowa i funkcje układu pokarmowego – wprowadzenie. 
7: Czym są i jak działają enzymy?
8: Enzymy – wykrywanie aktywności katalazy w komórkach wątroby.
9: Enzymy pokarmowe. 
10: Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego. 
11: Podstawowe badania diagnostyczne w profilaktyce chorób układu pokarmowego.
12: Budowa i funkcje krwi. Grupy krwi.
13: Analiza rozmazów krwi. Obserwacje mikroskopowe.
14: Wprowadzenie do immunologii.
15: Układ immunologiczny w walce z HIV.
16: Niebezpieczne wirusy – choroby wirusowe zwierząt, człowieka i roślin, profilaktyka chorób wirusowych.
17: Jak obronić się przed wirusem?
18: Samodzielne prezentacje uczniów.

Budowa komórki i genetyka:

19: Budowa komórki zwierzęcej – rozszerzenie informacji nt. poszczególnych organelli komórkowych.
20: Wstęp do genetyki. Budowa i rola kwasów nukleinowych.
21: Izolacja DNA z materiału roślinnego.
22: Wykorzystanie badań DNA w sądownictwie.
23: Wykorzystywanie badań DNA w medycynie.
24: Podziały komórkowe.
25: Poznaj prawa dziedziczenia!
26: Dziedziczenie grup krwi.
27: Mutacje i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
28: Choroby genetyczne – wprowadzenie.
29: Choroby nowotworowe.
30: Zwierzęta modelowe w rozwoju nauki.
31: Samodzielne prezentacje uczniów.

Ekologia:

32: EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.
33: EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.

Podsumowanie:

34: Praca badawcza na wybrany temat. Przedstawianie wyników prac badawczych.
35: Lekcja podsumowująca.
36: Nauka przez zabawę: Konkursy, quizy przedmiotowe

 

Biologia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

Hodowla organizmów:

 1. Zasady prowadzenia hodowli. Protisty – hodowla i obserwacja funkcji życiowych pantofelka. Protisty – rozszerzenie wiadomości.
 2. Hodowla dżdżownicy ziemnej.
 3. Pierścienice. Obserwacja funkcji życiowych dżdżownicy ziemnej.

Genetyka i biologia komórki:

 1. Budowa komórki zwierzęcej – rozszerzenie informacji nt. poszczególnych organelli komórkowych.
 2. Jądro komórkowe i rybosomy – funkcje.
 3. Błona komórkowa – budowa i funkcje. Plazmoliza i deplazmoliza.
 4. Kodujemy informacje! – tajemnice kodu genetycznego.
 5. Ekspresja białka – transkrypcja i translacja.
 6. Synteza białka w warunkach szkolnych.
 7. Inżynieria genetyczna – wstęp.
 8. Klonowanie zwierząt.
 9. Wykorzystywanie badań DNA w medycynie.

Fizjologia zwierząt i człowieka:

 1. Stan zapalny – przebieg i znaczenie.
 2. Układ immunologiczny w walce z HIV.
 3. Niebezpieczne wirusy – choroby wirusowe zwierząt, człowieka i roślin, profilaktyka chorób wirusowych.
 4. Jak obronić się przed wirusem?
 5. Obserwacja budowy nerki wieprzowej.
 6. Wartości diagnostyczne badania laboratoryjnego moczu.
 7. Choroby układu nerwowego – rozszerzenie wiadomości.
 8. Endokrynologia kręgowców niższych.
 9. Klasyfikacja hormonów – hormony tkankowe.
 10. Choroby o podłożu endokrynnym – rozszerzenie wiadomości.
 11. Toksykologia – wprowadzenie.
 12. Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne.
 13. Efekty toksyczności – wpływ na rozród kobiet i mężczyzn.
 14. Immunotoksyczność – wpływ związków toksycznych na funkcjonowanie układu odpornościowego.
 15. Podziały komórkowe.
 16. Spermatogeneza i oogeneza – powstawanie i dojrzewanie gamet.
 17. Biologia rozwoju człowieka.
 18. Samodzielne prezentacje uczniów.

Ekologia:

 1. EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.
 2. EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.

Podsumowanie:

 1. Praca badawcza na wybrany temat. Przedstawianie wyników prac badawczych.
 2. Nauka przez zabawę: konkursy, quizy przedmiotowe.
 3. Samodzielne prezentacje uczniów.

 

 

Biologia kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała

Celem zajęć jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego, a także zainteresowanie przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

Przygotowanie do konkursu przedmiotowego 2020/2021:

 1. Ciało człowieka jako wielkie laboratorium biochemiczne – omówienie najważniejszych zagadnień.
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki zwierzęcej – powtórzenie.
 3. Charakterystyka tkanek zwierzęcych – powtórzenie.
 4. Skład chemiczny organizmów.
 5. Metabolizm.
 6. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
 7. Budowa kwasów nukleinowych.
 8. Mapa genowa chromosomu.
 9. Podstawy dziedziczenia – dziedziczenie grup krwi (powtórzenie).
 10. Choroby genetyczne.
 11. Analiza rodowodów.

Dodatkowe zagadnienia:

 1. Obserwacja budowy nerki wieprzowej.
 2. Endokrynologia kręgowców niższych.
 3. Toksykologia – wprowadzenie.
 4. Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne.
 5. Efekty toksyczności – wpływ na rozród kobiet i mężczyzn.
 6. Immunotoksyczność – wpływ związków toksycznych na funkcjonowanie układu odpornościowego.
 7. Biologia rozwoju człowieka.
 8. Choroby o podłożu endokrynnym – rozszerzenie zagadnień.
 9. Samodzielne prezentacje uczniów.