Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Nasza szkoła przystąpiła roku 2012-2014 do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego prowadzone są kompleksowe działania mające na celu podniesienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Szkoła posiada certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” nadany przez Komendant Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Koordynatorami ZPB są pani Ewelina Zabrzeńska i pani Małgorzata Luty.

Objęty honorowym patronatem Pana Rafała Komarewicza – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Program KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE ma na celu realizację szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów krakowskich szkół podstawowych.  Nasza szkoła otrzymała możliwość uczestnictwa w takim szkoleniu. Uczniowie mieli okazję utrwalić podstawowe techniki pierwszej pomocy przedmedycznej i w ciekawy sposób doskonalić metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy postępowania w przypadku zadławienia.

więcej

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku na całym świecie, ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu do zasobów w sieci. Działania promujące obchody DBI w naszej szkole odbyły się po feriach, to m. in.: Wykonanie gazetki szkolnej z przygotowanych przez uczniów na zajęciach plastycznych plakatów. Udział klas 4-6 w lekcji online prowadzonej przez organizatorów i partnerów DBI: „Co czyha na naszą prywatność w grach i internecie?” –  […]

więcej

Na zajęciach EDB (Edukacja Dla Bezpieczeństwa) ćwiczyliśmy różne techniki bandażowania. Sposoby bandażowania są różne, a każdy z nich może służyć innemu celowi – przytrzymaniu opatrunku lub kompresu, uszczelnieniu rany, ograniczeniu ruchomości stawu… Jedno jest pewne – warto znać techniki bandażowania, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi sytuacja wymagająca ich zastosowania. Poza kwestią praktyczną  była też dobra zabawa 🙂  

więcej

Kolejne Spotkanie z przedstawicielem policji odbyło się w klasach siódmych. Prelekcja dla klas siódmych dotyczyła bardzo niebezpiecznego zjawiska cyberbullyingu oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Podczas spotkania uczniowie dostali konkretne wskazówki, jak mogą się bronić przez cyberbullingiem, jakie kroki mogą podjąć, jeśli padną ofiarą tego typu zachowań oraz zostały omówione przepisy kodeksu karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. […]

więcej

W minionym tygodniu uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach prowadzonych przez policjantów z III Komisariatu Policji w Krakowie. Klasy szóste uczestniczyły w prelekcji o cyberprzemocy. Policjanci zwrócili uwagę na rodzaje przestępstw i wykroczeń, które są najczęściej popełniane w Internecie, a także podkreślili wagę odpowiedzialności za za podejmowane w sieci działania i niepodważalne prawo człowieka do własnego wizerunku. Podkreślano, że w sieci żadna osoba nie jest anonimowa, a wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełniane w przestrzeni wirtualnej są traktowane […]

więcej

4 maja gościliśmy w naszej szkole Pana Daniela Grzelaka ze Straży Pożarnej, który w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i EDB przygotował dla uczniów klas ósmych warsztaty o pożarach, rodzajach gaśnic i sprzęcie gaśniczym. W ramach zajęć praktycznych uczniowie mieli okazję ugasić „pożar” przy użyciu gaśnic proszkowych. Zabawa była przednia:) Jako podsumowanie dnia w ramach ćwiczeń zorganizowaliśmy w szkole ewakuację, która potoczyła się bardzo sprawnie.

więcej

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie − cyberprzemoc. Cz. I Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie − cyberprzemoc. Cz. II Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie. GRY KOMPUTEROWE Dzieci w świecie gier komputerowych – Poradnik nie tylko dla rodziców Nastolatki i gry cyfrowe – Poradnik dla rodziców Granie na ekranie – Młodzież w świecie gier cyfrowych Media społecznościowe w szkole FOMO i nadużywanie […]

więcej

Najnowsze badania pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych, powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. Dlatego w ramach działań profilaktycznych Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) 15 czerwca  2021r. przy współpracy z Komendą Policji została przeprowadzona w naszej szkole prelekcja dla uczniów klas siódmych i ósmych, […]

więcej

Obecnie trudno stronić od ekranów, a szczególnie przykre, że dotyczy to też dzieci. Warto jednak mieć pełną świadomość zagrożeń i konsekwencji naszego obecnego trybu życia. Polecamy uwadze materiały opracowywane w ramach kampanii „Domowe zasady ekranowe” przygotowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Kampania ma na celu uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież. Zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiaru ekranów na relacje rodzinne oraz zdrowie […]

więcej

Klikając na poniższy link można zapoznać się z opinią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na temat zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa oraz pobrać materiały informacyjne nt. dobrych praktyk. https://uodo.gov.pl/pl/138/1473   Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online   Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

więcej