Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Nasza szkoła przystąpiła roku 2012-2014 do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego prowadzone są kompleksowe działania mające na celu podniesienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Szkoła posiada certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” nadany przez Komendant Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Koordynatorami ZPB są pani Ewelina Zabrzeńska i pani Małgorzata Luty.

W minionym tygodniu uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach prowadzonych przez policjantów z III Komisariatu Policji w Krakowie. Klasy szóste uczestniczyły w prelekcji o cyberprzemocy. Policjanci zwrócili uwagę na rodzaje przestępstw i wykroczeń, które są najczęściej popełniane w Internecie, a także podkreślili wagę odpowiedzialności za za podejmowane w sieci działania i niepodważalne prawo człowieka do własnego wizerunku. Podkreślano, że w sieci żadna osoba nie jest anonimowa, a wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełniane w przestrzeni wirtualnej […]

więcej

4 maja gościliśmy w naszej szkole Pana Daniela Grzelaka ze Straży Pożarnej, który w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i EDB przygotował dla uczniów klas ósmych warsztaty o pożarach, rodzajach gaśnic i sprzęcie gaśniczym. W ramach zajęć praktycznych uczniowie mieli okazję ugasić „pożar” przy użyciu gaśnic proszkowych. Zabawa była przednia:) Jako podsumowanie dnia w ramach ćwiczeń zorganizowaliśmy w szkole ewakuację, która potoczyła się bardzo sprawnie.

więcej

Poradniki dla rodziców i nauczycieli Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie − cyberprzemoc. Cz. I Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie − cyberprzemoc. Cz. II Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie − reagowanie. GRY KOMPUTEROWE Dzieci w świecie gier komputerowych – Poradnik nie tylko dla rodziców Nastolatki i gry cyfrowe – Poradnik dla rodziców Media społecznościowe w szkole Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: […]

więcej

Najnowsze badania pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych, powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. Dlatego w ramach działań profilaktycznych Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) 15 czerwca  2021r. przy współpracy z Komendą Policji została przeprowadzona w naszej szkole prelekcja dla uczniów klas siódmych i ósmych, […]

więcej

Obecnie trudno stronić od ekranów, a szczególnie przykre, że dotyczy to też dzieci. Warto jednak mieć pełną świadomość zagrożeń i konsekwencji naszego obecnego trybu życia. Polecamy uwadze materiały opracowywane w ramach kampanii „Domowe zasady ekranowe” przygotowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Kampania ma na celu uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież. Zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiaru ekranów na relacje rodzinne […]

więcej

Klikając na poniższy link można zapoznać się z opinią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na temat zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa oraz pobrać materiały informacyjne nt. dobrych praktyk. https://uodo.gov.pl/pl/138/1473   Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online   Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

więcej

W gry komputerowe i gry wideo grają obecnie miliony ludzi na całym świecie. Są one dostępne na płytach, na stronach internetowych, konsolach czy smartfonach. Ogromna grupa graczy to dzieci i młodzież, dla których gry są powszechną formą spędzania wolnego czasu. Grać zaczynają dzieci coraz młodsze. Jak gry wpływają na mózg młodego człowieka? Czy gry komputerowe to samo zło? Na ten temat dyskutowała klasa 5B na zajęciach z wychowawcą, a wnioski zostały […]

więcej

W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa uczniowie klas ósmych wykonali ciekawe projekty na lekcji Edukacja dla Bezpieczeństwa. Projekty dotyczyły roli organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Każde państwo z natury dąży do zaspokajania swoich potrzeb i podstawowych interesów, a także zapobiegania konfliktom. Mają temu służyć właśnie organizacje międzynarodowe. Zapraszamy do galerii 

więcej

W związku z trwającą akcją „Odblaskowa Szkoła”, uczniowie klasy 6B – Kacper Mróz oraz Bartosz Łagudza przeprowadzili prelekcje w klasach drugich oraz pierwszych. Prelekcje miały na celu zwrócenia uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych jak i promowania wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Prelekcje rozpoczęły się od przedstawienia dzieciom prezentacji multimedialnej, w której znalazły się przejrzyste informacje na temat słuszności korzystania z odblasków podczas […]

więcej

Do akcji Odblaskowa Szkoła przystąpili także uczniowie klasy 2a. Wspólnie z koleżankami i kolegami z klasy równoległej obejrzeli krótki film edukacyjny „Jak bardzo odblaski poprawiają nasze bezpieczeństwo? Sprawdziliśmy to!” pogłębiając swoją wiedzę na temat widoczności osób noszących odblaski po zmroku, a tych którzy odblasków nie noszą w ogóle. Następnie drugoklasiści przystąpili do celebrowania Dnia Najbardziej Odblaskowy Plecak. Każdy z uczniów prezentował odblaski na swoim tornistrze. Oprócz tych wszytych […]

więcej