Najnowsze badania pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych, powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić.

Dlatego w ramach działań profilaktycznych Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) 15 czerwca  2021r. przy współpracy z Komendą Policji została przeprowadzona w naszej szkole prelekcja dla uczniów klas siódmych i ósmych, na której poruszano temat agresji, przemocy i jej rodzajów, a także odpowiedzialności karnej nieletnich. Funkcjonariusz KP uświadamiał młodzieży jakie konsekwencje niesie za sobą pochopne i nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, zadawała wiele pytań prowadzącemu. Oby, ta interesująca dla nich lekcja była przykładem dzięki któremu będą odpowiedzialni i ostrożni w codziennym korzystaniu z portali społecznościowych.