Akcja „Znicz”, której organizatorem w naszej szkole był Janek Nowakowski z kl. 8a została zakończona – udało się w niej zebrać ponad 50 zniczy.
Wszystkie znicze zebrane w czasie zbiórki  1 listopada zostały zapalone na zapomnianych i zaniedbanych grobach.
Wszystkim, którzy brali udział w zbiórce bardzo serdecznie dziękujemy.
Serce Siódemki