Czy wiecie, że owady są najliczniejszą grupą zwierząt zamieszkujących Ziemię? Mogą upodobnić się do liścia, kawałka kory czy nawet udawać watę kosmetyczną. Drugoklasiści mieli okazję zgłębić swoją wiedzę na temat bioróżnorodności wielu gatunków owadów w ramach wykładu organizowanego przez Uniwersytet Dzieci. Również o tym jak udało się owadom przetrwać miliony lat, mimo że nie udało się to wielkim dinozaurom, opowiadał nam entomolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego mgr inż. Patrycjusz Nowik, naukowiec zajmujący się badaniem świata owadów. Słuchając prelekcji nasi uczniowie mogli poczuć się jak studenci, bo wydarzenie to miało miejsce w sali wykładowej Politechniki Krakowskiej.