To już trzeci raz, kiedy klasa III a realizowała projekt edukacyjny, pt. „Dzieci listy piszą…”. Celem projektu było przede wszystkim przypomnienie zasad pisania listu oraz kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka okazywanej w korespondencji (estetyka, pisownia wielką literą wyrazów wskazujących na adresata).

Najlepszym sprawdzianem, na ile te założenia zostały osiągnięte było napisanie „prawdziwych” listów do realnych osób i ich wysłanie. W tym celu uczniowie klasy III a wraz z wychowawczynią Anną Matuszek kolejny raz włączyli się w ogólnopolską akcję „Marzycielska Poczta”, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Po wizycie na stronie akcji i zapoznaniu się z profilami tychże dzieci nie trzeba było już nikogo zachęcać do działania. Mamy nadzieję, że nasze listy choć na chwilę pomogły im zapomnieć o chorobie i na ich twarzach pojawiły się ogromne uśmiechy.