Jak co roku ogłaszamy Konkurs na „Najpiękniejszy Kalendarz Adwentowy w języku niemieckim” dla uczniów naszej Szkoły.

Cele konkursu:

– popularyzacja języka niemieckiego,

– rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec,

– poszerzenie słownictwa

– kształtowanie tolerancji wobec innych kultur,

– pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,

– rozwijanie uzdolnień plastycznych,

– zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

Kalendarz zawiera 24 okienka, w każdym z nich powinno znaleźć się słowo niemieckie związane ze zbliżającymi się Świętami. Technika dowolna
Termin dostarczenia prac: 15.12.2021.

Zachęcamy do udziału.
Katarzyna Olesiak