W roku szkolnym 2022/2023 nasza Szkoła przystąpiła do programu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” fundacji UNAWEZA i brała udział w badaniu dotyczącym zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.

W bieżącym roku będziemy realizować zadania programu profilaktycznego „Godzina dla Młodych Głów”, który ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym. W pierwszym półroczu w planach zapoznanie uczniów i nauczycieli z zasadami pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), w drugim półroczu skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci.