Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady

Program edukacyjny „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady” realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie jest adresowany do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Głównym celem programu jest kształtowanie proekologicznych postaw związanych z selektywną zbiórką odpadów i ochroną środowiska wśród dzieci i młodzieży, a także zorganizowanie w szkołach właściwego systemu segregacji odpadów.

Z okazji akcji Światowego Sprzątania Świata, pierwszoklasiści zostali włączeni w program ekologiczny „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”. Pod hasłem zajęć „Segregujesz-świat ratujesz!” młodzi ekolodzy poznali zasady prawidłowego segregowania odpadów i zostali włączeni do naszej szkolnej EKOspołeczności!