Rozkład dzwonków

7.05 – 7.50

8.00 – 8.45

8.55- 9.40

9.55 -10.40

10.50 – 11.35

11.45 – 12.30

12.50 – 13.35

13.40 – 14.25

14.30 – 15.15

15.20 – 16.05

16.10 – 16.55

Hymn szkoły

słowa: Małgorzata Wątkowska
muzyka: Wojciech Jurek

Patrzę z krakowskiego traktu
Na gorczańskie pasmo gór,
Gdzie dorastał Józef Tischner,
Gdzie marzenia swoje snuł.

By każdemu dobre słowo,
Dłoń pomocna dać.
Uśmiech z serca ofiarować.
Ufność w duszę wlać.

Patrzę na Collegium Novum,
Frańciszkańską, Wiślną,
Gdzie profesor Józef Tischner
Krzewił wolność myślą.

Jego słowa nas prowadzą
W dorosłości czas,
Otwierają nam umysły,
Dobro budzą w nas.